Riihimäen kansalaisopisto ja taidekoulu hakee apulaisrehtoria

Riihimäen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala julistaa haettavaksi kansalaisopiston ja taidekoulun toistaiseksi voimassa olevan viran alkaen 1.8.2023. Hakuaika päättyy 14.4. klo 15.

Kansalaisopiston ja taidekoulun apulaisrehtorin virka on uusi. Uusi viranhaltija vastaa rehtorin alaisuudessa oppilaitosten operatiivisesta johtamisesta. Tehtävänkuvauksen tärkeimmät osa-alueet ovat 1) opetuksen koordinointi, kehittäminen ja arviointi, 2) henkilökunnan lähiesihenkilönä toiminen 3) opetuksen suunnittelu ja oman ainealueen opetus 4) ryhmäopetuksen ja tapahtuminen koordinointi, 5) pedagogiset kehittämis- ja yhteistyöhankkeet, verkostot ja varainhankinta, 6) muut rehtorin määräämät tehtävät.

Edellytämme virassa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaista rehtorin kelpoisuutta. Arvostamme innovatiivista työotetta ja näkemystä sekä vapaan sivistystyön että taiteen perusopetuksen opetuksen kehittämistarpeista. Toivomme hakijoilta monipuolista kansalaisopiston ja taidekoulun (lasten ja nuorten taidekoulun) tuntemusta, opetus- ja hallintotyön kokemusta sekä verkko-opetuksen osaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvia viestintätaitoja.

Virka täytetään 1.8.2023 alkaen ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät OVTES:n mukaan (palkkaus osio F Liite 12, hinnoittelutunnus 4 06 02 00 2.) Apulaisrehtorin esihenkilönä toimii kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori. Virkasuhteeseen valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydämme 14.4.2023 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteella Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 Riihimäki. Kuoreen merkintä Kansalaisopiston ja taidekoulun apulaisrehtorin virka. Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä ansioluettelo tai nimikirjaote.

Lisätietoja tehtävästä antaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori Anna Major, anna.major(at)riihimaki.fi, p. 040 594 0574. Tiedusteluihin vastataan 27.3. alkaen. Haastattelut järjestetään viikolla 17.

Riihimäen kansalaisopisto on valtionavun piiriin kuuluva oppilaitos, jota ylläpitää Riihimäen kaupunki. Kansalaisopisto on alueellaan jo lähes 100 vuoden ajan toiminut monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön lain mukaista opetusta tarjoava oppilaitos. Riihimäen kansalaisopisto on kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jossa on vuosittain opetustunteja noin 8000 ja opiskelijoita 3500. Kansalaisopiston alaisuudessa toimivassa taidekoulussa annetaan kuvataiteen ja käsityön laajan oppimäärään mukaista taiteen perusopetusta. Taidekoulussa on vuosittain noin 2000 opetustunteja ja oppilaita 220. Oppilaitosten johtamisesta vastaavat kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori ja kansalaisopiston suunnittelijaopettaja.

Samankaltaiset artikkelit