Kuvataidekoulujen liiton logoelementti.

Förbundet för konstskolor i Finland rf  är en bakgrundsorganisation för bildkonstskolorna för barn och ungdom. Förbundet grundades år 1982 och har 62 läroanstalter som medlemmar. Förbundet

  • bevakar rättigheterna för de läroanstalter som ger grundläggande undervisning för barn och ungdom inom visuell konst,
  • befrämjar standarden på bildkonstfostran i sina medlemsorganisationer,
  • förstärker ställningen för visuell konst inom konstfostran och det nationella utbildningssystemet,
  • påverkar den nationella kulturpolitiken till förmån för barnkultur och konstfostran,
  •  gör känd de läroanstalters verksamhet och målsättningar som tillhandahåller grundläggande konstundervisning,
  • utvecklar samarbetet mellan nationella och internationella aktörer inom området och
  • understöder fostran i bildkonst samt välbefinnande bland barn och unga för att befrämja hållbar utveckling och ett multikulturellt samhälle.