Lausunnot

Kuvataidekoulujen liiton logoelementti.Kuvataidekoulujen liitto laatii lausuntoja ja kannanottoja jäsenyhteisöjensä etujen turvaamiseksi ja visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen aseman vahvistamiseksi.

Taiteen perusopetuksen rahoituksen ja toimintaedellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi Kuvataidekoulujen liitto osallistuu Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n lausuntojen laatimiseen.