Kuvataidekoulujen liitto nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan, joka on edistänyt merkittävällä tavalla visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Vuoden kuvataidekasvattajaksi voidaan valita henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka…

  • on toiminut esimerkillisesti taidekasvattajan työssä oppilaiden parissa ja vaikuttanut myönteisesti koko työyhteisönsä tai jopa ammattikuntansa kehittymiseen.
  • on edistänyt toiminnallaan merkittävästi visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta Suomessa.
  • on tuonut myönteistä julkisuutta visuaalisten taiteiden taiteen perusopetukselle ja tehnyt sitä tunnetuksi laajemmissa piireissä.
  • valintakriteerinä voi olla yksittäinen teko, pitkään jatkunut toiminta tai elämäntyö.

Vuonna 2023 aloitamme myös uuden kunniamaininnan tunnustuksen: haluamme myöntää kunniamaininnan esimerkilliselle taidekasvatusteolle, jolla on tehty taidekasvatusta näkyväksi, edistetty osallisuutta ja vaikuttamista tai taidesuhteen vahvistusta. Haluamme nostaa esiin alamme ajankohtaisia merkityksellisiä tekijöitä ja tekoja sekä antaa heille tunnustusta.

Vuoden taidekasvatusteko voi olla mm. opettajan, työryhmän, oppilasryhmän, koulun tai koulujen yhteistä toimintaa.

  • Vuoden taidekasvatusteko tekee taidekasvatusta näkyväksi, edistää osallisuutta ja vaikuttamista tai taidesuhteen vahvistusta.
  • Ehdotetun teon tai toiminnan tulee olla tapahtunut tai alkanut vuonna 2023.

Liiton hallitus tekee valinnat, jotka julkistetaan vuosittain syyspäivillä, tänä syksynä Rovaniemellä 9.-10.11.2023.

Ehdotus/ehdotukset pyydettiin verkkolomakkeella viimeistään 9.10.2023 mennessä.

KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY
Hallitus

Tähän mennessä Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on valinnut vuoden kuvataidekasvattajaksi ja vuoden taidekasvatusteoksi seuraavia henkilöitä/tekoja:

Vuoden taidekasvatusteko 2023: Forssan kuvataidekoulun Kuosisuunnittelu-kilpailu

Vuoden kuvataidekasvattaja 2023: Marja Juutinen

2022: Marketta Urpo-Koskinen

2021: Teija Lauronen

2020: Kaikki koronakevään aikana etäopetusta tehneet taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen opettajat ja rehtorit

2019: Mauri Kunnas

2018: Anu Hietala

2017: Marjatta Levanto

2016: Eeva-Liisa Seinälä

2015: Anita Lallo

2014: Saara Mesterton

2013: Pihla Meskanen

2012: Mervi Suomalainen

2011: Riikka Ajanki, Sirpa Pirilä ja Heidi Saramäki

2010: Sirkka Laitinen

2009: Leena Stolzmann

2008: Ritva Kangas

2007: Pekka Lehtimäki

2006: Ulla Kuivamäki

2005: Riitta Heikkinen

2004: Elisse Heinimaa