Aura Linnapuomi tarkastelee Sibelius-Akatemian Arts Management -ohjelmaan tekemässään Pro Gradu -tutkielmassa lasten ja nuorten kuvataidekoulujen saavutettavuuden kehittämisen edellytyksiä koulujen toimintaa säätelevien valtakunnallisten puitteiden kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, miten laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja Opetushallituksen laatimat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet pyrkivät vaikuttamaan kuvataidekoulujen saavutettavuuteen.

Gradun voi ladata Kulttuuria kaikille -verkkosivustolta.