Tutkimus ja kirjallisuus

Klikkaa tästä Aalto ARTS Books -verkkokauppaan!

Riitta Heikkisen kirjakokoelma – liiton toimistosta lainattavia kirjoja taiteesta ja taidekasvatuksesta

Poikavoimaa kuvataideopetukseen

Kuvataidekoulut kuuluvat kaikille – kuvataidekoulujen saavutettavuudesta tehty tutkielma

PODCASTEJA:

Mediakasvatusseuran podcast-kooste mediasta ja mediakasvatuksesta: Mediakasvatusta kuulokkeisiin.

Suomen valokuvataiteen museon yhdeksänosainen podcast: Kuva ois kiva

Verken tuottama Miten median voi valjastaa hyvään ja pahaan – SomeCast #075

OPETUSMATERIAALEJA, JULKAISUJA JA TUTKIMUKSIA:

VOIMA-lehti (mediakasvatusnumero) 1/2020, Voima Kustannus Oy, 2020. Lehden liitteenä mediakasvatusliite, joka esittelee Suomessa tuotettuja mediakasvatusmateriaaleja eri kohderyhmille, kiinnostavia mediakasvatuksen ilmiöitä sekä meneillään olevia mediakasvatusprojekteja.

Faktaa vai feikkiä – luotettavan somevaikuttajan käsikirja, Mediapooli, 2020.

Arkkitehtuurimuseon oppimateriaalit arkkitehtuurin opettamiseen:

Minna Harmanen & Mikko Hartikainen (toim.): Monilukutaitoa oppimassa, Opetushallitus, 2019.

Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta. Sivistystyönantajat SIVISTA, 2019.

Kirsi Monni ja Kirsi Törmi (toim.): Yhteisö ja taide, Taideyliopisto, 2019.

Viivi Seirala: Laadukas taidekasvatus luo vetovoimaa, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry: vierasblogi, 2019.

Cook, Justin W. (toim.): Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education, Sitra, 2019.

Lehtimetsäläinen, Aikakausimedian tuottamaa mediakasvatusmateriaalia varhaiskasvatukseen.

Opetushallituksen koostamaa materiaalia Ilmasto- ja ympäristökasvatuksesta sekä kiertotaloudesta.

AV-Arkin media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja tuottama Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelu.

AV-Arkin mediakasvatusmateriaali luontosuhteesta: Kenen luonto?

Mediakasvatusseuran tuottamat materiaalit ja julkaisut.

Lastenkulttuuri.fi – materiaalit

FM, KM Päivi Venäläisen taidekasvatuksen väitöskirja: Nykytaide oppimisen ympäristönä – Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta, Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen julkaisusarja, 2019.

Kaisa Astikainen ja Anne Puolanne: Ekosetti – opas ekologisempaan av-tuotantoon. AVEK, APFI ry ja Aalto-yliopisto, 2019.

Glen Coutts & Teresa Torres de Eça (toim.): LEARNING THROUGH ART: LESSONS FOR THE 21ST CENTURY? InSEAn julkaisukokoelma, 2019.

Krista Petäjäjärvi & Antti Huntus: Suomen luova potentiaali – ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 11/2018.

Venla Sykäri, Inka Rantakallio, Elina Westinen & Dragana Cvetanović (toim.): Hiphop Suomessa: puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 219, Kenttä, 2019. Hinta 28 €.

Mervi Luonila, Ari Kurlin, Sari Karttunen & Marjo Mäenpää: Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus, Cuporen tietovihko 1. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 2019.

Synnyt/Origins 1/2019 Special Issue on Arctic Arts Summit, Maria Huhmarniemi, Timo Jokela ja Tuija Hautala-Hirvioja (toim.),  Aalto university, 2019.

Mediataide mukaan opetukseen: AV-arkin oppimateriaalit, Mediakasvatusseura, AV-arkki.

Opi ja opeta arkkitehtuurista, Arkkitehtuuriomuseo, 2019.

Anna Takala & Sara Takala: Medianuoruus – Opas aikuisille, Mediakasvatusseura, 2019.

Lapsen aika. Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040, Valtioneuvoston julkaisuja, 2019.

Anna Takala & Sara Takala: Medianuoruus – opas aikuisille, Mediakasvatusseura, 2019.

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.): Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla –Nuorisobarometri 2018, Valtion Nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura, 2019.

Heikki Lauha & Kati Nõlvak (toim.): Digitalisaatio ja nuorisotyö, Verke & ENTK, 2019.

Mikko Dufva, Paula Laine, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Pinja Parkkonen ja Katri Vataja: Tulevaisuusbarometri 2019, Sitra, 2019.

Koulujen elokuvaviikon materiaalia elokuvakasvatuksen tueksi: Tommi Nevala (tekstit), Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve, Valveen elokuvakoulu, Koulujen elokuvaviikko, 2019. Elokuvavakasvatuksen käsikirja 
Pieni trikkiopas elokuvataikureille

Marika Orenius: Eletyt tilat kuvataiteiloijan työssä ja koulutuksessa, Aalto-yliopisto, 2019.

Synnyt/Origins 3/2018 – Finnish Studies in Art and Art Education, Aalto university Wiki. Riikka Mäkikoskela: From Far to Close (and Back). Material Resistance and Changing Perspectives in Visual Art Practice

Koulukino Suoratoisto tuo kotimaiset lyhyt- ja dokumenttielokuvat helposti koulujen saataville. Tarjolla myös oppimateriaaleja. Tutustu palveluun: Koulukino Suoratoistopalvelu.

Reuter Jenni (toim.) ARCHITECTURE SPEAKS!, Aalto-yliopisto, 2018.

Käsityökoulu Robotin tehtäväpankki media- ja elektronisen taiteen opetustoiminnan aloittamiseen.

Tommi Tossavainen (toim.): Pelikasvattajan käsikirja 2, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 2019.

Anita Sinner, Rita L. Irwin & Timo Jokela (eds.): Visually Provoking: Dissertations in Art Education, Lapland University Press, 2018.

Anniina Suominen ja Tiina Pusa (toim.): Feminism and Queer in Art Education, Aalto-yliopisto, 2018.

Mikko Snellmannin väitöskirja: Kaikuja pimeästä-hämärästä metsästä. Affekti nykytaiteen oppimisen äärellä ja subjektiviteetin ekologia(ssa), Aalto-yliopisto, 2018.

Faktabaari EDU: Vaalit tulevat, oletko valmis? , 2018.

Pelikasvattajien verkosto, pelikasvatuksen asiantuntijat (tuottaja): Pelikasvattajan käsikirja 2, 2018.

Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikakaudella, Vastapaino, 2018.

Sinikka Rusanen, Mirva Kuusela, Kati Rintakorpi ja Kaisa Torkki (toim.): Mun kuvista kulttuuriin, Lasten keskus, 2018.

Jonna Kangas ja Elina Fonsén (toim.): Leikin ammattilaiset, Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona, Helsingin yliopisto, 2018.

Jarkko Toikkanen ja Ira A. Virtanen (toim.): Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö, Lapin yliopistokustannus, 2018.

Justin W. Cook, Sitra, The Finnish Innovation Fund (toim.): Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education, Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

Mediakasvatusseuran tuottamat materiaalit ja julkaisut mediakasvatukseen.

100 oivallusta mediareppuun! Helsingin kaupunki, 2017.

Läntisen tuolla puolen – mediakasvatuspaketti länsikriittisen opetuksen tueksi. Suomen Rauhanpuolustajat yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa, 2018.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2018.

Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta, Lastenkulttuuri.fi -sivusto.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 , Opetushallitus, 2017.

Grunderna för läroplanen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017Utbildningsstyrelsen, 2017.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, Opetushallitus, 2017.

Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017, Utbildningsstyrelsen, 2017.

Eija Kauppinen ja Erja Vitikka (toim.) ARVIOINTIA TOTEUTTAMASSA Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Opetushallitus, 2017.

YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali (ympäristökasvatusmalleja lasten ja nuorten toimijoille).

Martina Paatela-Nieminen (toim.), Ana Maria Barbero Franco (taitto): IMAG #3 Vol1, InSEA Publications, November  2016, InSEA, 2016.

Fanny Vilmilä: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Nuorisotutkimusseura ry, 2016.

Enni Kemppaisen Taitaa.fi -blogi.

Arkkitehtuurimuseon, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun sekä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan ja Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden uusi arkkitehtuurikavatuksen oppimissisältö: Arkkitehtuurin löytölaatikko. 2016.

Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti: Hur är det med tillgängligheten? Anvisningar gällande ett kulturobjekts tillgänglighetsinformation. Kulttuuria kaikille –palvelu ja Luckan r.f., 2016.

Aura Linnapuomi ja Outi Salonlahti: Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen. Kulttuuria kaikille –palvelu ja Luckan r.f., 2015.

Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.): Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016. Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Heta Mulari (toim.): Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Enni Kemppainen: Aikaa vastata: Kommunikaation tuki kuvataiteen perusopetuksessa. Pro Gradu -tutkielma, Lapin yliopisto, 2016.

Merkityksellinen maisema, Helsingin kaupungin / Nuorisoasiainkeskuksen ja Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n verkkojulkaisu 2016.

Taiteilijan elämänkulku ja Huippu-urheilijan elämänkulku -kirjoista lyhennetty englanninkielinen versio, Exceptional Life Courses – Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland, Nuorisotutkimusseura ry 2016.

Anniina Suominen (toim.): Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia ja mahdollisuuksia, Aalto Arts Books 2016.

Marjo Räsänen: Visuaalisen kulttuurin monilukukirja, Aalto Arts Books 2015.

Nuorisotutkimusverkoston Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja (toim. Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari).

Mari Forsberg, Milla Kortemaa, Kirsi Lindedahl, Tuula Vuokkomaa: Säätöä- menetelmäopas, Teatterimuseon ja Alvar Aalto -museon julkaisu 2015.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen museoliiton yhteishankkeen julkaisu Museot ja mediakasvatus, 2015.

Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä (toim.) : Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessaNuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisu 2015.

Mira Kallio-Tavin & Jouko Pullinen: Conversations on Finnish Art Education

Näätsä –Tän vois tehdä toisinkin! There Are Other Ways of Doing This, You See? Katso kirjaesittely tästä!

Maami Snellman, Eppu Nuotio, Sanna Pelliccioni: Maami Mustikka. Satuja ja satutehtäviä. 2015, Bazar Kustannus Oy.

Lastenoikeusjärjestö Plan:Kuvien tarinat

Elina Heikkilän ja Taneli Tuovisen toimittama Uusi taidekasvatusliike. Aalto Arts Books 2014.

Aalto-yliopiston taiteiden laitoksen musiikki- ja kuvataidekasvattaja Alma Muukka-Marjovuon tuore väitöskirja ”Taidetunteen kasvattaminen: Lilli Törnudd taidekasvatuksen maailmoja luomassa”

Marjatta Levanto ja Julia Vuori:Leonardo oikealta vasemmalle

Aakkostoukka -Sarjakuva-aapinen/ julkaisija Kutikuti ry

Rusanen Sinikka, Kuusela Mirva, Rintakorpi Kati, Torkki Kaisa: Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Lasten keskus, 2014.

Kaisa Järnefelt, Meiju Niskala, Anne Vasko:Leikki vieköön!

KUULTO-julkaisu

Taide ja taito – kiinni elämässä! / julkaisija Opetushallitus

Synnyt – taidekasvatuksen verkkolehti

Soulin agenda: Taidekasvatuksen kehittämistavoitteet -dokumentti

Kulttuurilehti Mustekalan juhlapamfletti Alaston totuus taiteesta

Sarjakuvan matkailullinen tuotteistaminen -selvitys / Julkaisija Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia

Taikalamppuverkoston vaikuttavuuden arviointi -julkaisu

Taiteen perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 2012 / Aluehallintovirasto

Tiedostot:

 Arkkitehtuurikasvatuksen julkaisu 2010   193.5 kB

Tilaa julkaisu Creating the Future – ajatuksia arkkitehtuurikasvatuksesta