Liiton jäsenyys ja jäsenpalvelut

Kuvataidekoulujen liitto ry (aiemmin Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry) on lasten ja nuorten kuvataidekoulujen taustajärjestö, joka on perustettu vuonna 1982. Jäsenoppilaitoksia on 62.

Jäsenistä ja informaatiojäsenistä 42 on kunnallisia oppilaitoksia. Näistä 14 on kunnallista lasten ja nuorten kuvataidekoulua ja 27 toimii kansalaisopiston yhteydessä. 17 oppilaitosta ylläpitää yksityinen kannatusyhdistys ja 4 oppilaitosta yksityinen kansalaisopisto.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto

 • valvoo visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille antavien oppilaitosten etuja
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • vaikuttaa valtakunnallisessa kulttuuripolitiikassa lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen puolesta
 • tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa
 • tukee taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä monikulttuurisuuden hyväksi.

Jäsenpalveluja

 • jäsenkirjeet ja jäsentiedotteet (viikkotiedotteet)
 • liiton toimiston puhelin- ja sähköpostineuvonta
 • mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin
 • liitto suorittaa erilaisia kartoituksia, joista saadut tiedot välitetään kuvataidekoulujen ja kuvataidekouluista vastaavien virkamiesten käyttöön (esim. kahden vuoden välein tehtävä kyselytutkimus kuvataidekouluista)
 • liitto välittää mm. erilaista opetusmateriaalia
 • liiton toimistosta on lainattavissa taidekasvatusaiheista kirjallisuutta.

Jäsenyys

Liiton sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi voi hakea oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää lasten ja nuorten kuvataidekoulua tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vastaa jonkin visuaalisen taiteenalan opetuksesta lapsille ja nuorille, ja täyttää seuraavat kelpoisuusehdot:

 1. Opetussuunnitelma pohjautuu opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja on hyväksytty ko. kunnan asianomaisissa elimissä tai opetussuunnitelma voidaan muuten hyväksyä.
 2. Opettajakunta on pätevää.
 3. Talous on asianmukaisesti hoidettu.

Jäsenyydestä päättää liiton hallitus.

Informaatiojäsenyys: Niille, jotka eivät jostain syystä voi tai halua hakea liiton jäsenyyttä, on annettu mahdollisuus olla liiton vaikutuspiirissä siten, että yhteisö tai yksityinen henkilö maksaa vuosittain määrättävän informaatiomaksun. Liiton koulutuspäivien osallistumismaksut ovat informaatiojäsenille 25% kalliimmat kuin jäsenyhteisöjen edustajilta perittävät maksut. Informaatiomaksun maksaneiden koulujen edustajat eivät voi osallistua liiton sääntömääräisiin kokouksiin eivätkä siis voi vaikuttaa päätöksentekoon niissä.

Jäsenmaksun suuruus

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun perusteena vuonna 2021 on koulun opetustuntimäärä vuonna 2020. Jäsenmaksut on porrastettu kahdeksaan eri maksuluokkaan 306 – 1197 euroa.

Informaatiomaksun suuruus

Informaatiojäsenen informaatiomaksu 306 – 840 € on porrastettu kuuteen maksuluokkaan. Vuonna 2021 informaatiomaksun perusteena on koulun opetustuntimäärä vuonna 2020.

Liiton säännöt 2011