Kuvataidekoulujen liitto ry (aiemmin Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry) on lasten ja nuorten kuvataidekoulujen taustajärjestö, joka on perustettu vuonna 1982. Jäsenoppilaitoksia on 64.

Jäsenistä ja informaatiojäsenistä 44 on kunnallisia oppilaitoksia. Näistä 13 on kunnallista lasten ja nuorten kuvataidekoulua ja 31 toimii kansalaisopiston yhteydessä. 16 oppilaitosta ylläpitää yksityinen kannatusyhdistys ja 4 oppilaitosta yksityinen kansalaisopisto.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto

 • valvoo visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille antavien oppilaitosten etuja
 • edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa
 • vahvistaa visuaalisten taiteiden asemaa valtakunnallisessa koulutus- ja taidekasvatusjärjestelmässä
 • vaikuttaa valtakunnallisessa kulttuuripolitiikassa lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen puolesta
 • tekee tunnetuksi visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita
 • kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa
 • tukee taidekasvatustyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä monikulttuurisuuden hyväksi.

Jäsenpalveluja

 • jäsenkirjeet ja jäsentiedotteet (viikkotiedotteet)
 • liiton toimiston puhelin- ja sähköpostineuvonta
 • mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin
 • liitto suorittaa erilaisia kartoituksia, joista saadut tiedot välitetään kuvataidekoulujen ja kuvataidekouluista vastaavien virkamiesten käyttöön (esim. kahden vuoden välein tehtävä jäsenkysely kuvataidekouluista)
 • liitto välittää mm. erilaista opetusmateriaalia
 • liiton toimistosta on lainattavissa taidekasvatusaiheista kirjallisuutta.

Jäsenyys

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hakea oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää kuvataidekoulua, tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vastaa jonkin visuaalisen taiteenalan opetuksesta ja täyttää seuraavat kelpoisuusehdot:

 1. Opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja on hyväksytty ko. kunnan asianomaisissa elimissä tai opetussuunnitelma voidaan muuten hyväksyä.
 2. Opettajakunta on pätevää.
 3. Talous on asianmukaisesti hoidettu.

Jäsenyydestä päättää liiton hallitus.

Informaatiojäsenyys: Niille, jotka eivät jostain syystä voi tai halua hakea liiton jäsenyyttä, on annettu mahdollisuus olla liiton vaikutuspiirissä siten, että yhteisö tai yksityinen henkilö maksaa vuosittain määrättävän informaatiomaksun. Liiton koulutuspäivien osallistumismaksut ovat informaatiojäsenille 25% kalliimmat kuin jäsenyhteisöjen edustajilta perittävät maksut. Informaatiomaksun maksaneiden koulujen edustajat eivät voi osallistua liiton sääntömääräisiin kokouksiin eivätkä siis voi vaikuttaa päätöksentekoon niissä.

Jäsenmaksun suuruus

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun perusteena vuonna 2023 on koulun lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen (sis. varhaisiän taidekasvatuksen) opetustuntimäärä vuonna 2021. Jäsenmaksut on porrastettu kahdeksaan eri maksuluokkaan 370 – 1450 euroa.

Informaatiomaksun suuruus

Informaatiojäsenen informaatiomaksu 370 – 1030 € on porrastettu kuuteen maksuluokkaan. Vuonna 2023 informaatiomaksun perusteena on koulun lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen (sis. varhaisiän taidekasvatuksen) opetustuntimäärä vuonna 2021.

Liiton säännöt 2021