Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on tilastoinut tietoa lasten ja nuorten kuvataidekouluista vuodesta 1986 alkaen.

Alla olevia otsikoita klikkaamalla pääset tutustumaan jäsenkyselyjen yhteenvetoihin.


KUVATAIDEKOULUJEN LIITON JÄSENKYSELY 2019

Kuvassa Kuvataidekoulujen löiiton logo sekä lukee Kuvataidekoulujen liitto ry:n jäsenkysely 2019, 63 jäsenen ja informaatiojäsenen toiminta.

Jäsenkyselyllä kartoitettiin Kuvataidekoulujen liiton jäsen- sekä informaatiojäsenkoulujen vuoden 2019 toimintaa visuaalisten taiteiden (kuvataide, arkkitehtuuri, mediataiteet, käsityö) taiteen perusopetuksen sekä muun toiminnan osalta 20.9.2019 tilanteen mukaan. 

Kyselyn tulokset tuovat esille arvokasta tilastotietoa ja kokonaiskuvaa visuaalisten taiteiden kouluista, niiden toiminnan laajuudesta, vaikuttavuudesta sekä kehittämistarpeista.

Jäsenkysely 2019 toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana.


TAITEEN PERUSOPETUS VISUAALISISSA TAITEISSA VUONNA 2014

KYSELYTUTKIMUKSEN 2014 KANSI

Vuonna 2015 toteutettu, järjestykseltään viidestoista tutkimus laajentui kartoittamaan taiteen perusopetusta visuaalisissa taiteissa kokonaisuudessaan: kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja audiovisuaalisen taiteen perusopetusta vuonna 2014. Ensimmäistä kertaa kysyttiin myös aikuisten taiteen perusopetusta koskevia tietoja.

Liiton kokoama julkaisu antaa kokonaiskuvan visuaalisten taiteiden perusopetuksen tarjonnasta, oppilasmääristä eri ikävaiheissa, kielitarjonnasta ja tasa-arvosta sekä kehittämistoiminnasta. Kartoitus on tehty yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton sekä Taitoliiton kanssa.

Tutkimusta sponsoroi Tempera Oy.

image001


LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2012

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2012

Yleisosion taulukot:

YLEISTÄ_Kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaitokset

OPETUS_Koulut jotka antoivat YLEISEN oppimäärän opetusta 2012

OPETUS_Koulut jotka antoivat LAAJAN oppimäärän opetusta 2012

OPPILASTIEDOT_Oppilas- ja opetustuntimäärät

OPETUSTUNTIMÄÄRÄT_Vertailu Yleinen ja laaja oppimäärä

MUITA ULKOPUOLISILLE JÄRJESTETTYJÄ RYHMIÄ

OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI

SYVENTÄVÄT OPINNOT_TYÖPAJAT VUONNA 2012

SYVENTÄVÄT OPINNOT _ TYÖPAJAT KOULUITTAIN 2012

OPETUSJÄRJESTELYT_varhaisikä_perus_ ja syventävät yhteensä

OPPILASMÄÄRÄT JA OPETUSJÄRJESTELYT_Varhaisiän taidekasvatus

OPPILASMÄÄRÄT JA OPETUSJÄRJESTELYT_Perusopinnot

OPPILASMÄÄRÄT JA OPETUSJÄRJESTELYT_ Syventävät opinnot

OPPILASMÄÄRÄT JA OPETUSJÄRJESTELYT_Vertailu_yleinen ja laaja oppimäärä_Perusopinnot

OPPILASMÄÄRÄT JA OPETUSJÄRJESTELYT_Vertailu_yleinen ja laaja oppimäärä_Syventävät opinnot

OPPILASVALINNAT

OPPILASVALINNAT_Sisäänpäässeet ja opistojen kesto

HENKILÖSTÖ 1

HENKILÖSTÖ 2

HENKILÖSTÖ_kk- ja tuntipalkkaisen opetushenkilökunnan koko- ja osa-aikaisuus

OPETUSHENKILÖKUNNAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS

OPETUSHENKILÖKUNNAN PALKKAUKSEN PERUSTEET

OPETUSTILAT

OPETUSTILAT JA NELIÖMÄÄRÄT

OPETUSTILOJEN TARKOITUKSENMUKAISUUS JA TURVALLISUUS

OPETUSTILOJEN TARKOUTUKSENMUKAISUUS, OPSN MUKAINEN OPETUS

OPETUKSEN ESTEETTÖMYYS_ ERILAISET OPPIJAT JA MONIKULTTUURISUUS

KEHITTÄMISHANKKEET

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

PEDAGOGISET KEHITTÄMISTARPEET JA HAASTEET

HALLINNOLLISET KEHITTÄMISTARPEET JA HAASTEET

MUUT KEHITTÄMISTARPEET JA HAASTEET

Talousosion taulukot:

KUNNALLISTEN TAI YKSITYISTEN LAAJAAN KYSELYYN VASTANNEET

LAAJAA OPPIMÄÄRÄÄ ANTAVAT

YLEISTÄ OPPIMÄÄRÄÄ ANTAVAT

OPPILASMAKSUJEN KEHITYS

KUSTANNUSKEHITYS 2006-2012

MENOJEN ERITTELY_Kunnallisten tai yksityisten laajaan kyselyyn vastanneet

MENOJEN ERITTELY_Kunnallisten tai yksityisten laajaan kyselyyn vastanneet_Laaja oppimäärä

MENOJEN ERITTELY_Kunnallisten tai yksityisten laajaan kyselyyn vastanneet_Yleinen oppimäärä

VAPAAOPPILASPAIKAT JA SISARALENNUKSET

KANSALAISOPISTOJEN KYSELYYN VASTANNEET


KUVATAIDEKOULUJEN LIITON KYSELYTUTKIMUS 2010

Lasten ja nuorten kuvataidekoulut 2010 -raportti on valmistunut joulukuussa 2011.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulut vuonna 2010 -julkaisun kansi.