Käsite ja rahoitus

Taiteen perusopetus tarkoittaa kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteiseen koulutukseen. Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998).

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, esittävissä taiteissa (sirkustaide ja teatteritaide), visuaalisissa taiteissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö) ja sanataiteessa.  Taiteen perusopetuksen opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, joiden tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, ja ne voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä.

Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä. Laajan oppimäärän mukaiset opinnot sisältävätlaskennallisesti 1300 opetustuntia. Laaja oppimäärä tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun, antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin tai elinikäiseen harrastamiseen

Yleisen oppimäärän mukaiset opinnot sisältävät laskennallisesti 500 opetustuntia. Yleinen oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta, ja opintoihin voi sisällyttää usean taiteenlajin opintokokonaisuuksia.

Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetus:

Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen opetussuunnitelmat perustuvat visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehtoihin.

Laajan oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot ovat kuvataide, arkkitehtuuri ja käsityö.

Yleisen oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot ovat kuvataide, arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta:

Opetushallitus selvitti syksyllä 2008 taiteen perusopetuksen tilaa. Marika Koramon laatima raportti Taiteen perusopetus 2008 tarkastelee taiteen perusopetuksen järjestelmää ja ajankohtaista tilannetta.