Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelman perusteet Opetushallituksen sivuilla

 

Liiton päättötyösuositukset

Liiton päättötyösuositukset on julkaistu kokonaisuudessaan 15.1.2010 – suosituksista löytyvät myös päättötyön numeroarvosanojen uudistetut kriteerit.Lataa uudet suositukset sivun alalaidasta.Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut päättötyökäytäntöjä ja päättötyön suorittamisedellytyksiä koskevat suositukset keväällä ja syksyllä 2009. Suositukset pohjautuvat Opetushallituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2002. Suositusten laadinnassa on hyödynnetty Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton maaliskuussa 2009 tekemän kyselyn tuloksia sekä liiton rehtoripäivillä 3.6.2009 käytyä keskustelua. Suositusten laadinnassa on tehty yhteistyötä Opetushallituksen kanssa. Liiton työryhmä esittää lämpimät kiitokset yhteistyöstä opetusneuvos Mikko Hartikaiselle sekä päättötyösuositusten luonnoksia kommentoineille kuvataidekoulujen rehtoreille ja opettajille!
Opetussuunnitelmatyöryhmän työ jatkuu yleisen oppimäärän opetussuunnitelman parissa.  Työryhmään on kutsuttu mukaan myös Elisse Heinimaa Espoon kuvataidekoulusta ja Klaus Savolainen Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulusta.

Suositus laajan oppimäärän päättötyökäytännöiksi