Kuvataidekoulujen liiton logo.

Kuvataidekoulujen liitto lausui koulutuspoliittisesta selonteosta

Kuvataidekoulujebn liiton uusi logoelementti.

Hallitus on valmistellut koulutuspoliittisesta selonteosta luonnoksen, jolla luodaan kuva koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta, tavoitetila ja linjataan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Vuonna 2040 Suomessa on vahva, laadukkaaseen ja vaikuttavaan kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin rakentuva sivistysperusta. Kaikilla on oikeus oppia ja kasvaa sekä saada tarvitsemansa tuki ja ohjaus. Lue lisää tästä.

Hallituksen valmistelema luonnos koulutuspoliittisesta selonteosta on käynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta laajalla lausuntokierroksella, johon myös Kuvataidekoulujen liitto otti osaa. Kuvataidekoulujen liitto pitää koulutuspoliittisen selonteon visiota tavoitteellisena. Vision tulevaisuuden tilannekuva tuo esiin keskeisiä yhteiskunnassa tunnistettavia muutostekijöitä, jotka vaikuttavat myös taide- ja kulttuurikasvatuksessa.

Lataa tästä Kuvataidekoulujen liiton lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta.

Liiton lausunnot löydät myös täältä.

Samankaltaiset artikkelit