Vuoden 2014 Apolitunnustus Taide- ja muotoilukoulu TAIKA:lle

Apolitunnustus1.NETTIVuoden 2014 Apolifoorumi järjestettiin 26.11 Lahdessa. Apolifoorumin teemana oli Iloisemman Lahden puolesta. Apolifoorumissa haluttiin tänä vuonna tuoda esiin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, APOLI Lahden, mukaisia toimenpiteitä ja tekoja. Tekojen ei aina tarvitse olla suuria tuodakseen iloa kaupunkilaisten elinympäristöön. Tilaisuudessa luovutettiin Apolitunnustus, joka on vuosittain jaettava palkinto rakennetun ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Unicef-kaupunkivuotena 2014 tunnustus luovutettiin Taide- ja muotoilukoulu TAIKAlle monivuotisesta ja innostuneesta työstä lasten ja nuorten kanssa. TAIKA on tehnyt pitkäjänteistä työtä iloisemman ja lapsiystävällisemmän kaupungin puolesta ja toiminut arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön hyväksi.

TAIKAn toiminta on kasvanut useasti koulutilojen ulkopuolelle, ja toiminnalla on tehty kaupunkilaisille iloisempaa kaupunkiympäristöä. Toiminnan kautta lapset ja nuoret ovat saaneet nähdä, että omilla teoillaan he voivat vaikuttaa ympäristöönsä. Palkinnon otti vastaan Eeva-Liisa Kauppila.

Liitto onnittelee Taide- ja muotoilukoulu TAIKAa!

Lue lisää!

Samankaltaiset artikkelit