Eeva-Liisa Seinälästä vuoden kuvataidekasvattaja

Kuvataideopettaja Eeva-Liisa Seinälä on vuoden 2016 kuvataidekasvattaja

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton hallitus valitsi vuoden 2016 kuvataidekasvattajaksi Espoon kuvataidekoulun ja Lauttasaaren musiikkiopiston kuvataideopettaja Eeva-Liisa Seinälän.

Eeva-Liisa Seinälä on toiminut vuodesta 1984 lähtien Espoon kuvataidekoulun opettajana ja vuodesta 1992 Lauttasaaren musiikkiopiston kuvataideopettajana.

Eeva-Liisa Seinälä on osoittanut työssään yli kolmikymmenvuotisen uransa aikana korkeatasoista aineenhallintaa, jatkuvaa uudistamiskykyä ja ennakkoluulotonta kokeilunhalua.

Eeva-Liisa Seinälä on toteuttanut vuosikymmeniä poikkitaiteellista taidekasvatusta. Vakituisen musiikkiopiston kuvataideopetuksen lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä mm. taidemuseoiden ja tanssiopiston kanssa. Hän on vetänyt myös työpajaa, jossa oppilaat valmistivat poikkitaiteellisia esityksiä yhdistäen kuvataiteen, musiikin ja teatterin.

Eeva-Liisa Seinälä on ollut aktiivinen jäsen kuvataidekoulun kehittämishankkeissa ja projekteissa. Hän on ohjannut lukuisia opetusharjoittelijoita sekä kannustanut omalla esimerkillään koko työyhteisöä tasokkaaseen opetustyöhön.

Lauttasaaren musiikkiopistossa Eeva-Liisa Seinälän oppilaat ovat saaneet uuden ulottuvuuden taiteen maailmaan musiikin ja kuvataiteen yhtymäkohdista. Monipuolisten työtapojen rikkaus on pitänyt monet lapset kuvataiteen oppilaina musiikin rinnalla vuosikausia.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto nimittää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan. Vuoden 2016 kuvataidekasvattaja julkistetaan Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä 17.11.2015 klo 19.00 Hämeenlinnan raatihuoneella.

Mediatiedote_Vuoden kuvataidekasvattaja 2016

 

Eeva-Liisa Seinälän kiitospuhe Hämeenlinnan Raatihuoneella 17.11.2016

Kiitän saamastani huomionosoituksesta. On hienoa saada tunnustus kuvataidekouluyhteisöltä. Te tiedätte, mitä tämä työ on.

Mikä minulle on tärkeää taidekasvatuksessa?

Visuaalisissa taiteissa näkeminen ja havainnoiminen saavat materiaalin avulla jonkin konkreettisen muodon. Siksi on tärkeää leikkiä materiaaleilla, kokeilla ja harjoitella erilaisten materiaalien käyttöä: huomata paksun tai ohuen värikerroksen ero, hiiliviivan herkkyys, savipinnan karheus tai tasaisuus, puun lämpö. Vähitellen, materiaalihallinnan laajetessa monipuolistuvat myös ilmaisukeinot ja esitystavat. Materiaaleihin liittyy emotionaalisuus. Kokemuksesta tiedämme, kuinka nautinnollista on työskennellä nyrkit savessa. Aliarvioimatta tietokoneilla tehtävän työskentelyn merkitystä totean, että kuvataidekoulut alkavat olla ainoita paikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat vielä työskennellä oikeilla, konkreettisesti työstettävillä materiaaleilla. Tämä saattaa olla tulevaisuudessa markkinarako. Ajatelkaapa, kuinka suosittuja aikuisten taidekurssit jo ovat!

Monet taiteen työskentelyprosessit ovat hitaita. Hidas tekeminen antaa mahdollisuuden ajattelulle ja oivalluksille. Rauhoittuminen auttaa keskittymään. Tämä on haaste nykymaailmassa, jossa useat asiat ovat suhahdusten ja klikkausten päässä.

Elämykset edistävät oppimista ja toimintaan sitoutumista. Vuorovaikutus kuvataiteen ja muiden taiteenalojen välillä voi tuottaa iloa ja elämyksiä. Kuvataiteen lisäksi musiikki, teatteri ja tanssi ovat minulle tärkeitä. Olen iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus työskennellä myös musiikkiopistossa kuvataideopettajana. Tutustuminen toisen taiteenalan pedagokiikkaan ja käytäntöihin on laajentanut ja syventänyt opetustani ja ymmärrystäni taidekasvatuksesta. Yhteistyössä muiden taiteenalojen tekijöiden kanssa huomaa monesti, kuinka samanlaisten asioiden parissa toimitaan. Suomen kaltaisessa pienessä maassa kannattaa muistaa, että yhteistyö on voimaa taiteidenkin välillä!

Jos saisin toivoa? Toivoisin, että lapset voisivat altistua taiteelle. Siihen tarvitaan esimerkkiä, kiinnostusta, innostusta, kannustusta ja ohjausta.  

Eeva-Liisa Seinälä

 

 

 

Samankaltaiset artikkelit