Avoin verkkokysely taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista 15.12.2016-9.1.2017

Opetushallituksen verkkosivuilla on mahdollisuus kommentoida valmisteltavana olevaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Lisätietoja valmistelusta, taiteen perusopetuksen perusteiden luonnos 15.12.2016 ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 klo 12 ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.
Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

—————

Öppen webbenkät om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 15.12.2016

På Utbildningsstyrelsens webbplats öppnas en möjlighet att kommentera det utkast till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen som är under beredning. Ytterligare information om beredningen, utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 15.12.2016 och den öppna webbenkäten om utkastet finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar alla som anordnar grundläggande konstundervisning, läroanstalter, rektorer, lärare, elever, vårdnadshavare samt andra aktörer och medborgare som är intresserade av utvecklingen av den grundläggande konstundervisningen att besvara den öppna webbenkäten om utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Svaren kommer att användas som stöd då utkastet bearbetas.

Den öppna webbenkäten öppnas 15.12.2016 kl. 12 och stängs 9.1.2017 kl. 16.15.
Ytterligare information om revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen ges av direktör Jorma Kauppinen och undervisningsrådet Tiina Tähkä samt specialsakkunnig Jan Hellgren (svenskspråkig utbildning).

Samankaltaiset artikkelit