Nuori tyttö ja poika hymyilevät kameralle kesäisessä maisemassa.

Kokkolan seudun opisto/Kokkolan kuvataidekoulu hakee kuvataideopettajaa

Kokkolan seudun opisto on Kokkolan kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, johon kuuluvat suomen- ja ruotsinkielisen osaston ja Kokkolan kuvataidekoulun toimintayksiköt. Kokkolan kuvataidekoulu antaa kokkolalaisille 6-19-vuotiaille lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta. Opetusta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Kuvataiteen perusopetuksessa opiskelee vuosittain n. 400 lasta ja nuorta. Lisäksi koulu tarjoaa avoimia kuvataidekursseja.

Kuvataidekoulu toimii Taidetalo Renlundin kiinteistössä, joka on profiloitumassa koko kaupungin eläväksi kulttuuritaloksi. Kuvataidekoululla on käytettävissä monitoimiluokkien lisäksi keramiikan ja grafiikan työpajat sekä pimiö- ja galleriatila. Oppimisympäristö on laajenemassa Taidetalon piha-alueelle, jolle rakentuu ainutlaatuinen, taide- ja kulttuuripedagoginen puutarha vuoden 2024 aikana.

Etsimme nyt joukkoomme 1.8.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kuvataideopettajaa, jonka vastuulla on lasten ja nuorten ryhmien opetus kuvataidekoulun osastossa sekä opiston järjestämien aikuisten ja lasten avointen kuvataiteen kurssien suunnittelu. Opettaja toimii kyseisten kurssien kuvataiteen tuntiopettajien vastuuhenkilönä. Opetusryhmiä ja muun työn tehtäviä voidaan suunnitella valittavan opettajan vahvuuksien ja kielitaidon mukaan. Haemme ensisijaisesti suomenkielisten ryhmien opettajaa, mutta valitun opettajan kielitaidon salliessa opetusta voi olla myös ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä ryhmissä.

Kokkolan seudun opiston opettajien työsuhteet noudattavat kansalaisopiston virkasuhteiden ehtoja. Opettajalla on Ovtes:in mukaan opetusvelvollisuutta 580 h vuodessa ja lisäksi muun työn velvollisuutta 350 h. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivinä ilta-aikaan.

Muun työn tehtäviin kuuluu mm aktiivinen osallistuminen oppilaitoksen kehittämistyöhön, näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä kuvataidekoulun opetustilojen ja materiaalien huoltoon ja ylläpitoon. Uusi opettaja osallistuu aktiivisesti muun henkilökunnan kanssa tulevan Taidepihan toiminnan kehittämiseen ja uusien taiteidenvälisten pedagogisten mallien luomiseen. Arvostamme monipuolista kuvataiteen tekniikoiden tuntemusta, vahvaa pedagogista osaamista, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä kehittävää ja ratkaisukeskeistä asennetta.

Opettajan kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 §19 mukaan. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteinen opettajantutkinto.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan (sis. huumausainetestin) sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Toistaiseksi täytettävien virkojen osalta noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika: 5.3.2024 – 3.4.2024 16:00.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Hakijaa suositellaan toimittamaan osaamistaan esittelevä portfolio sähköisen hakemuksensa liitteeksi. Portfolion voi myös esitellä mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Lisätiedot ja yhteystiedot työpaikkailmoituksesta.

Samankaltaiset artikkelit