Kuvassa lukee Europarlamenttivaalit 2024 #taidekasvattaa.
|

Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä. Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto nostavat esiin eurovaaliviesteissään taidekasvatuksen ja -koulutuksen merkittävän roolin. Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus vahvistavat lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, luottamusta demokratiaan, osallisuuden kokemusta, kriisinkestävyyttä ja henkistä huoltovarmuutta.

Tutustu yhteisiin eurovaaliviesteihimme (tulossa myös ruotsiksi).
Mukana viesteissä Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto. Yhdymme viesteissämme kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n europarlamenttivaaliohjelmaan.

Kuvassa lukee Europarlamenttivaalit 2024 #taidekasvattaa.

Eurovaaliviestejä julkaistaan TPO-liiton ja sen jäsenjärjestöjen sekä Suomen konservatorioliiton somekanavilla tunnisteilla #taidekasvattaa #taiteenperusopetus #ammatillinenkoulutus.

Aiheesta lisää myös TPO-liiton sekä Suomen konservatorioliiton sivuilla.

Samankaltaiset artikkelit