Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulu ja kurssikeskus hakee rehtoria

Helsingin Taiteilijaseura on 920 helsinkiläisen ammattikuvataiteilijan ammatillisia etuja ajava järjestö, joka edistää kuvataidealan toimintamahdollisuuksia ja asemaa monipuolisella koulutus‐, hanke‐ ja näyttelytoiminnalla sekä monialaisella yhteisötyöllä. Seuran ydintoimintoja ovat näyttely‐ ja taidelainaamotoiminta, kansainväliset toiminnot sekä kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen tarjoama kuvataiteen kurssi‐ ja koulutustoiminta. Helsingin Taiteilijaseura työllistää yli neljäkymmentä työntekijää, ja on liikevaihdoltaan suurempi kuin useimmat valtakunnalliset kuvataidealan järjestöt. Seura arvostaa toiminnassaan avoimuutta, ammattitaitoa, omintakeisuutta, suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, sekä edistää kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, varhaisiän kuvataidekasvatusta alle kouluikäisille sekä aikuisille suunnattua kuvataiteen perusopetusta (Laki taiteen perusopetuksesta n:o 633/1998). Kuvataidekoulu tarjoaa lisäksi muuta kaikille avointa maksullista taideopetustoimintaa mm. kesäkursseja Suomenlinnassa ja Kaapelitehtaalla sekä syys‐ ja talvilomakursseja. Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksen opetus on suunnattu yli 16‐vuotiaille taiteen harrastajille ja kurssit järjestetään yhteistyössä Kansan sivistystyön liiton opintokeskuksen (KSL) ja Kansalaisfoorumin (Skaftuki) kanssa. Kurssikeskus tarjoaa myös yrityksille ja yksityishenkilöille lyhytkursseja ja virkistyspäiviä. Kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen opettajat ovat sekä taiteilijoita että taidekasvatuksen ammattilaisia.

Rehtorilla on kokonaisvastuu kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toiminnasta. Tehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelu, operatiivinen johtaminen ja kehittäminen, toimipisteen talouden ja hallinnon johtaminen, esihenkilötyö ja henkilöstöjohtaminen, opetusohjelman suunnittelu ja toteutus, opetuksen laadun ja sisällön pedagoginen kehittäminen yhteistyössä opettajien kanssa, rahoituksen hankkiminen, sopimusasiat, tiedotus, viestintä ja markkinointi, arviointi, seuranta ja raportointi sekä yhteistyö muiden toimipisteiden kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogisia ja johtamisen opintoja, riittävää alan opetuskokemusta sekä johtamis- ja esimiestaitoja. Rehtorin tehtävät edellyttävät yhteistyö- ja organisointitaitoa, hyviä viestintätaitoja, erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä vähintään kolmen vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi eduksi luetaan intohimo kulttuurialaa kohtaan, kiinnostus kuvataiteeseen, hyvät tietotekniset taidot ja kokemus
asiakaspalvelutehtävistä. Hektisessä työympäristössämme arvostamme myös aineensietokykyä,
joustavuutta sekä tahtoa tarttua reippaasti hommaan kuin hommaan.

Palkkaus ja työaika: Sivistan yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen Kuvataidekoulua sekä monitaiteellista koulua koskevat määräykset. Toimeen valitun täytyy esittää tärkeimmät työ- ja tutkintotodistukset, lasten ja nuorten parissa työskentelevänä rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hae paikkaa verkkolomakkeella 31.5. mennessä. Linkki hakulomakkeeseen.

Haastattelut järjestetään viikolla 23. Työtehtävä alkaa heti tai mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Hallituksen varapuheenjohtaja Miia Kallio etunimi.sukunimi@helsingintaiteilijaseura.fi
Hallituksen puheenjohtaja Satu Kalliokuusi
puh. +358 (0)45 326 4416 pe 19.5. ja pe 26.5. klo 12–15.

Ilmoituksen kuva: Katariina Kinkki

Samankaltaiset artikkelit