ISO KUVA- hankkeen logo.
| | |

Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hanke yhdistää ja kehittää alan toimintaa

ISO KUVA -hankkeen logo.

ISO KUVA -hankkeessa kartoitetaan suomalaisen kuvataidekasvatuksen nykytilaa, tulevaisuuden yhteistyötä ja kuvataidekasvatuksen visiota alan toimijoiden näkökulmista. Koulutus- ja kehittämishankkeessa tehdään strategista yhteistyötä kuvataidekasvatuksen näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuvataidekasvatuksen eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnan arvokeskustelussa. Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Vuoden 2021 aikana ISO KUVA -hanke järjestää neljä ilmaista koulutusosioita webinaareina. Hankkeen ensimmäinen webinaari ”Nyt ja tulevaisuudessa” järjestetään 11.2.2021. Tervetuloa mukaan!

Webinaarit ovat kohdennettu koko kuvataidekasvatuksen kentän henkilöstölle sekä asiasta kiinnostuneille. Hankkeen webinaareissa esiintyvät kuvataidekasvatuksen alan keskeiset asiantuntijat. Ne sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia luentoja, puheenvuoroja, osallistavia keskusteluita ja työpajoja sekä taide- ja kulttuuriohjelmia. Hankkeen verkkosivuilta löydät vuoden aikana yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia.

Hanke on Kuvataidekoulujen liiton hanke, jossa pääyhteistyökumppanina on Kuvataideopettajat Kuvis ry. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Aalto-yliopistosta, taiteen laitokselta taidepedagogiikan professori, PhD Anniina Suominen ja kuvataidekasvatuksen vanhempi yliopistonlehtori, TaT Tiina Pusa, Lapin yliopistosta, taiteiden tiedekunnasta professori, TaT Mirja Hiltunen, yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja, TaM Marjo Pernu sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta opetuksesta vastaava varadekaani, PhD Johanna Vakkari.

Ilmoittautuminen tapahtumiin, ajankohtaiset uutiset sekä tulevia tapahtumia hankkeen verkkosivuilla www.isokuva.net . Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa ja webinaarit löytyvät myös teemavuoden tapahtumakalenterista osoitteesta tutkittutieto.fi.

Tarkempia tietoja ISO KUVA -hankkeen tiedotteesta (26.1.2021).

www.isokuva.net
www.facebook.com/isokuvahanke
www.youngart.fi
www.kuvis.fi
tutkittutieto.fi

#isokuva #taiteenperusopetus #taidekasvatus #visuaalisettaiteet #oph #osallisuusjavaikuttaminen #kuvataide #kuvataideopetus #kuvataideopettaja #kuvis @kuvisliitto @kuvataideopettajat @KuvisOpet @tttv2021

Hankkeen visuaalinen ilme: Valpuri Tauriainen.

ISO KUVA -hankkeen logot.

Samankaltaiset artikkelit