| | |

Ennakkotietoa LUOTSIT II -koulutuksesta

LUOTSIT II – UUDEN OPSIN MATKASSA                                                                 

Tervetuloa Luotsit II -koulutukseen! Ilmoittautuminen alkaa 8.10.2018.

Taiteen perusopetusliitto ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille vuoden mittaisen maksuttoman Luotsit II -koulutuksen uusien opetussuunnitelmien kanssa työskentelyn tueksi.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja rehtoreiden opetussuunnitelmaosaamista, arvioida elokuussa 2018 käyttöön otettuja paikallisia opetussuunnitelmia sekä lisätä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja kolme itsenäisen työskentelyn jaksoa. Lähiopetukset järjestetään yksipäiväisinä. Ensimmäinen koulutuspäivä on 2.11.2018 Helsingissä. Koulutuksen muu aikataulu ja sisältö julkaistaan ilmoittautumisen alkaessa.

Mukaan ovat tervetulleita niin uudet kuin jo edeltävään koulutukseen osallistuneet Luotsit!

Koulutukseen mahtuu 300 ensimmäistä, joten laitathan ilmoittautumisen alkamispäivämäärän kalenteriisi!

Ilmoittautumisaika on 8.- 23.10.2018. 

 

LOTS II – PÅ GÅNG MED DEN NYA LÄROPLANEN

Välkommen till Lots II-utbildningen! Anmälningen startar 8.10.2018.

Förbundet för grundläggande konstundervisning och dess medlemsförbund erbjuder läroverk med grundläggande konstundervisning en ettårig, avgiftsfri utbildning, Lots II, för stöd vid arbete med läroplaner.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om läroplaner bland lärare och rektorer, utvärdera de lokala läroplanerna som tagits i bruk i augusti 2018 samt öka färdigheterna i att använda den förnyade läroplanen.

I utbildningen ingår fem närundervisningsdagar och tre perioder med självständigt arbete. Närundervisningen ordnas som endagsseminarier. Den första utbildningsdagen är 2.11.2018 i Helsingfors. Övrig tidtabell och utbildningens innehåll publiceras då anmälningen inleds.

Både nya Lotsar och de som deltagit i den tidigare utbildningen är välkomna.

Notera anmälningstiden i din kalender – de 300 först anmälda ryms med på utbildningsdagarna!

Anmälningstiden är 8.-23.10.2018.

LUOTSIT II ennakkotiedote 20.9.2018

 

Samankaltaiset artikkelit