Pihla Meskasesta vuoden 2013 kuvataidekasvattaja

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus valitsi vuoden 2013 kuvataidekasvattajaksi arkkitehti, pedagogi Pihla Meskasen

Kunniamaininta myönnettiin Pihla Meskaselle arkkitehtuurikasvatuksen kehittämiseksi tehdystä työstä Arkkitehtuurikoulu Arkin perustajajäsenenä, rehtorina ja hallituksen puheenjohtajana. Arkin vireä ja innostava toiminta on kehittänyt koko taidekasvatuskenttää 20 vuoden ajan.

Pihla Meskanen on koulutukseltaan arkkitehti ja pedagogi. Hän on ollut aktiivinen ja moniulotteinen toimija arkkitehtuurikasvatuksen saralla vuodesta 1993. Pihla Meskanen on kehittänyt arkkitehtuurikasvatusta, joka tukee lasten ja nuorten tietoisuutta rakennetun ympäristön merkityksestä ihmiselle, herättää kiinnostusta omaa ympäristöä kohtaan, ja antaa nuorille välineitä vaikuttaa tulevaisuuden ympäristöön ja päätöksentekoon.

Pihla Meskanen on toiminut aktiivisesti arkkitehtuurikasvatuksen edistäjänä luennoimalla kansainvälisissä seminaareissa, toteuttamalla näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja ja opetusmateriaalia. Hän on mm. kirjoittanut Pieni Majakirja -rakennusoppaan lapsille (Tammi 2005), sekä osallistunut usean arkkitehtuurikasvatuksen oppaan kirjoittamiseen, uusimpana Tilat, Talot ja Kaupungit opetusmateriaali peruskoulujen opettajille (2013, Arkki). Meskanen on palkittu työstään arkkitehtuurikasvatuksen saralla Rakennustietosäätiön jakamalla Pietilä-palkinnolla (v. 2004) ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla (v.2005).

Pihla Meskanen on ollut mukana perustamassa myös kansainvälistä Playce –arkkitehtuurikasvatuksen järjestöä ja toimii tällä hetkellä sen puheenjohtajana.

Pihla Meskanen on ollut mukana laatimassa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin arkkitehtuurin osuutta ja työstänyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita Opetushallituksen työryhmässä. Arkkitehtuurikoulu Arkki on Suomen ensimmäinen Arkkitehtuurikoulu, ja maailmallakin ainutlaatuinen. Arkkitehtuurin taiteen perusopetus on yksi suomalaisen taidekasvatusperinteen tuottamia innovaatioita. 20-vuotisjuhlavuotta viettää vuonna 2013 Arkin lisäksi myös Suomen taiteen perusopetusjärjestelmä. Laki taiteen perusopetuksesta säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1993.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto nimittää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan. Vuoden 2013 kuvataidekasvattaja julkistetaan Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä 28.11.2013 klo 20.00 Hämeenlinnan raatihuoneella.

Mediatiedote_Vuoden 2013 kuvataidekasvattaja

Samankaltaiset artikkelit