Pelisuunnittelun opetusprojekti on vuoden taidekasvatusteko 2013

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry myöntää Vuoden taidekasvatusteko 2013 -kunniamaininnan Espoon kuvataidekoululle nuorten mobiilipeliprojektin koordinoimisesta

Liiton hallitus päätti myöntää Vuoden taidekasvatusteko –kunniamaininnan Tapiola-mobiilipeliprojektia koordinoineelle Espoon kuvataidekoululle. Mobiilipeliprojekti uudistaa lasten ja nuorten kuvataidekoulujen opetusta ja lisää yhteistyötä eri kouluasteiden ja taideoppilaitosten välillä.

Espoolaiset nuoret osallistuvat 100 vuotta sitten syntyneen Tapiolan ”isän” Heikki von Hertzenin juhlavuoteen suunnittelemalla mobiilipelin. Pelissä Suomen muinainen metsän haltija Tapio pitää puutarhakaupunkia kukoistavana. Tapiola-pelin toteutuksessa olivat mukana Espoon kuvataidekoulun, Etelä-Tapiolan lukion sekä  Espoon musiikkiopiston opiskelijat.
Opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta toi esiin peliprojektin merkityksen kuvataidekouluissa seuraavasti: ”Pelisuunnittelu konseptista lopputestaukseen ja julkaisuun vaatii visuaalista lukutaitoa, käsityötaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Taidon oppii vain pelejä tekemällä, vaikka kokemusta pelaajana olisikin runsaasti. Kuvataiteen perusopetuksessa oppilailla on mahdollisuus aikaa vaativaan omakohtaiseen työskentelyyn ja taitojen harjoitteluun.

Kiinnostus erilaisten oppimispelien ja pelirakenteisten opetusmenetelmien kehittämiseen on juuri nyt suurta koulutusasteesta riippumatta. Pelillisyys nähdään yhtenä keinona kytkeä koulu paremmin lasten, nuorten ja aikuisten verkottuneeseen maailmaan. Pelisuunnittelun sisällyttäminen kuvataideopetukseen on perusteltua myös jatko-opintovalmiuksien kannalta. Pelit ovat lisäksi erinomainen mahdollisuus lisätä taiteen- ja tieteenalojen välistä yhteistyötä ja siten kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta. Pelit voivat tuoda tullessaan uudenlaista yhteistoiminnallisuutta opetuksen arkeen.” (Tapiola-pelin julkistamistilaisuudessa pidetty puhe 14.11.2013)

Espoon kuvataidekoulun ja taiteen perusopetusjärjestelmän vahvuus on vuodesta toiseen etenevä pitkäjänteinen taiteen harrastaminen. Tapiola-peli ei jää kertaluontoiseksi hankkeeksi vaan projektin jatkona kuvataidekoulussa on käynnistetty kolme pelisuunnittelun työpajaa, joissa opettajana toimii peliprojektiakin ohjannut Aalto-yliopiston opiskelija ja pelisuunnittelija Arash John Sammander.

Projektin vastuuopettajana on toiminut Espoon kuvataidekoulun digitaalisen taiteen työpajan opettaja Nina Sarkima. Koko peliprojektin koordinaattorina ja yhteyshenkilönä on toiminut Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi.

Espoon kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu, joka perustettiin 1979. Koulu antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille espoolaisille. Oppilaita on 1200. Opettajat ovat kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehteja, valokuvaajia ja taideteollisuuden ammattilaisia.

 

Lisätietoja:

Anu Hietala, toiminnanjohtaja, puh: 040 736 3767

Pelin voi ladata ja sen demoa voi kokeilla täällä:
http://www.espoonkuvataidekoulu.fi/ajankohtaista/oppilastiedotteet/271-tapiola-peli-ladattavissa-taalta

Opetusneuvos Mikko Hartikaisen puhe kokonaisuudessaan:
http://www.espoonkuvataidekoulu.fi/ajankohtaista/oppilastiedotteet/275-opetusneuvos-mikko-hartikaisen-puhe-mobiilipelin-julkistaminen-valo-tapahtuman-avajaiset-14-11-2014   

Mediatiedote_Vuoden 2013 taidekasvatusteko

Samankaltaiset artikkelit