Vuoden kuvataidekasvattaja 2023 Marja Juutinen.
| | |

Marja Juutisesta vuoden kuvataidekasvattaja

Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on valinnut vuoden kuvataidekasvattajaksi 2023 Vantaan kuvataidekoulun johtavan opettajan, TaM Marja Juutisen. Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan. Perusteluina valinnalle olivat Marjan ansiokas elämäntyö ja uraauurtavat monitaiteiset taidekasvatusprojektit ja hankkeet. Marjan rooli Vantaan kuvataidekoulussa johtavana opettajana ja yhteistyön tekijänä vantaalaisten lasten ja nuorten kulttuurin toimijoiden kanssa on merkittävä.

Vuoden 2023 kuvataidekasvattaja Marja Juutinen.

Marja Juutinen on tehnyt pitkän työn kuvataidekasvattajana Vantaan kuvataidekoulussa vuodesta 1986 alkaen. Johtavan opettajan ominaisuudessa hän on toiminut rehtorin oikeana kätenä vuosikymmeniä. Taiteidenvälisyys on ollut Marjalle tärkeää ja hän on ollut rakentamassa yhteistoimintaa alusta alkaen erilaisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten välillä. Erityisen tiivis suhde hänellä on ollut Vantaan tanssiopistoon, ja Marja on toiminut perustamansa kuvatanssi-kokonaisuuden ryhmien ja työpajojen opettajana jo yli 20 vuotta. Marja on ollut myös kehittämässä kuvataidekoulun valotaiteeseen ja valokuvaukseen liittyvää opetusta.

Varhaisen iän opetus on ollut hänen suuren innostuksensa kohteena; Marja on kouluttautunut vauvojen värikylpyopettajaksi ja hän on ollut järjestämässä lukuisia pienten lasten elämyksellisiä taidetuokioita ja -tapahtumia. Marja oli myös polkaisemassa pystyyn Värinää varhaiskasvatuksessa -hanketta yhdessä Vantaan Musiikkiopiston kanssa. Perusajatuksena oli tukea Vantaan kaupungin päiväkoteja heidän taidekasvatustyössään. Hanke oli mitä hienoin yhteishanke Musiikkiopiston kanssa ja taidekasvatuksessa aivan uusia uria avaava. Uusimpana projektina on ollut Vantaan kulttuurilapset -projekti, jonka kehittely ja organisointi on ollut kuvataidekoulussa suurelta osin Marjan harteilla.

Kuvataidekoulun arjessa Marjan rooli on keskeinen. Hän on empaattinen ja lempeä työtoveri, ja hän kantaa vastuuta koulun hengestä, kehittämisestä ja koulun toimimisesta osana kaupunkia.  Marjan vaikutus on ollut suuri Vantaan kuvataidekoulun näkymisessä erilaisissa tapahtumissa ja näyttelyissä. Hän toimii myös usein linkkinä hallinnon ja opettajien välissä. Marja on myös ollut mukana kaupungin ekotukitoiminnassa kehittämässä taideopetukseen ympäristön kannalta entistäkin vastuullisempia toimintatapoja.

Vuoden kuvataidekasvattaja 2023 -kunniamaininta julkistettiin 9.11.2023 Kuvataidekoulujen liiton Syyspäivillä Rovaniemellä.

TIEDOTE_Vuoden kuvataidekasvattaja 2023

Valokuva: Marja Juutinen.

Samankaltaiset artikkelit