Kännykkään puhuva nuori mies polkupyötän kanssa Porvoojoen rannalla.

Porvoon taidekouluun haetaan apulaisrehtoria / Biträdande rektor söks till Borgå konstskolan

Taidekouluun haetaan apulaisrehtoria

Porvoon taidekoulu – Borgå konstskola on kaksikielinen Porvoon kaupungin ylläpitämä lakisääteinen, alueellinen ja taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää antava kuvataideoppilaitos.

Taidekoulu hakee apulaisrehtoria vakituiseen virkaan 1.1.2022 alkaen toimipisteinä Porvoo ja Sipoo. Virkaan sisältyy opetusvelvollisuus, joka on sopimuksen mukaan 6-14 viikkotuntia.

Apulaisrehtorin tehtäviin kuuluu mm. taidekoulun opetuspalveluiden järjestäminen ja kehittäminen, pedagoginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen, talousasioiden valmistelu, taidekoulun opetus- ja hallintotiloista vastaaminen, taidekoulun sopimuskuntien opetuspalvelujen järjestäminen sekä 1.1.2022 alkaen uuden Taideoppilaitoksen (Musiikkiopiston ja Taidekoulun palveluyksiköt yhdistetään) apulaisrehtorina toimiminen Apulaisrehtorilta edellytetään muutosjohtamiseen sitoutumista.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (505/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus on kunnallisen yleisen ja kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Koeaika on 6 kuukautta. Porvoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti viimeistään maanantaina 13.12.2021 klo 15 mennessä, Apulaisrehtori – Porvoon kaupunki – Kuntarekry Hae työpaikkaa linkin kautta.

Lisätietoja: TIEDOTE_Taidekouluun haetaan apulaisrehtoria.

***

Biträdande rektor söks till konstskolan

Porvoon taidekoulu – Borgå konstskola är ett tvåspråkigt lagstadgat regionalt och grundläggande konstundervisningsläroanstalt med fördjupad lärokurs, som upprätthålls av Borgå stad.

Konstskolan söker en biträdande rektor till ordinarie tjänst från 1.1.2022 med verksamhetspunkt i Borgå och Sibbo. I tjänsten ingår undervisningsskyldighet, som är enligt överenskommelse 6-14 veckotimmar.

Till biträdande rektorns uppgifter hör bland annat ordna och utveckla konstskolans undervisningstjänster, pedagogisk ledning, personalledning, främjande av arbetshälsan, förberedning av ekonomiärenden, ansvar för konstskolans undervisnings- och administrativa utrymmen, arrangemang av undervisningstjänster för konstskolans avtalskommuner samt från och med 1.1.2022 fungera som biträdande rektor för den nya Konstläroanstalten (Musikinstitutets och Konstskolans service-enheterna slås samman). Av biträdande rektor förutsätts att hen binder sig till förändringsledning.

Behörighetsvillkoren följer förordningen 986/1998. Sökanden förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket, samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Innan valet fastställs, bör den valda visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd, samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (505/2002).

Lönesättningen fastställs enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan elektroniskt senast måndag 13.12.2021 före kl. 15, Biträdande rektor – Borgå stad – Kuntarekry via Sök nu länken.

Ytterligare information: MEDDELANDE_Biträdande rektor söks till konstskolan

Samankaltaiset artikkelit