Löytöretkellä-näyttelyn verkkokatalogi ruotsiksi.
| |

Den svenskspråkiga virtuella katalogen av Upptäcktsresa-utställningen har publicerats!

Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland har publicerat en virtuell utställningspublikation av Upptäcktsresa-utställningen som presenterar en del av de arbeten som fanns med på konstskolornas nationella utställning som ordnas i Puristamo på Kabelfabriken den 27.4–12.5.2017. I katalogen finns också arbeten som inte finns med i den egentliga utställningen. Länken till den svenskpråkiga publikationen.

Upptäcktsresa-utställningen är Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finlands 35-års jubileumsutställning. Den synliggör 4–20-åringars visuella uttryck, kunnande och arbetetsglädje vid barns och ungas bildkonstskolor och arkitekturskolor.

Tilläggsuppgifter: www.youngart.fi/pa-upptacktsresa/

Virtuella katalogen på finska

Samankaltaiset artikkelit