Den virtuella utställningen

Bild: Iris Eklund, 14 år, Helsingin kuvataidekoulu

Bevingade frön (frön med fenor), ett ångande rymdkläckeri och växtberättelser i bilder – Konstskolorna för barn och ungas nationella Upptäcktsresa-utställning öppnar i Puristamo på Kabelfabriken den 27.4.2017

Upptäcktsresa-utställningen på Puristamo i Kabelfabriken den 27.4–12.5.2017 synliggör 4–20-åringars upptäcktsresor i bilder, det kunnande som en långsiktigt hobby för med sig, glädje och att finna sig själv. Den nationella utställningen är en gemensam utställning för hundratal elever från bildkonstskolor och arkitekturskolor som ger grundläggande utbildning inom de visuella konsterna. Utställningen arrangeras av Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland r.f.

Utställningens tema ”forska och finna” och den stora Puristamo-hallen ger möjligheter för många teman, utnyttjandet av olika material och stora gemensamma arbeten. Arbetenas storlek varierar mellan några centimeter och tio meter. I dagens bildkonstskolor och arkitekturskolor bekantar man sig, vid sidan av traditionella tekniker, också till exempel med installationer och animationer.

På utställningen kan man leva sig in i historiska upptäcktsfärder och andra kulturer. Utställningsbvesökarna kan hoppa in i en tidsresa till framtiden, stiga ner på en främmande planet och söka varelser som kläcks i ett ångande rymdkläckeri. De mest konstiga saker kan man hitta i sin närmaste omgivning genom att studera naturen. Utgångspunkten för de arbeten som anknyter till naturen är metamorfosen, då det nya gror och kretsgången av naturens material.

De mest populära motiven som erbjöds utställningen var olika porträtt och självporträtt. 14-åriga Iris Eklund som gjorde bilden för utställningens affisch berättar: ”I målningen finns min egen rollfigur som en serieteckning; med en bister personlighet, en Taylor med rött hår och tatueringar. Som sitt resesällskap har ett litet spöklikt djur klättrat upp på hens axel någonstans från djungelns djup. Taylor har lämnat hemmet på en lång upptäcktsresa in i djungeln utan något egentligt mål, man ser bara vart vägen leder och vad den för med sig. Kanske resan egentligen finns för att finna sig själv.”

 

Barns och ungas konstskolors och arkitekturskolors Upptäcktsresa-utställning i Puristamo på Kabelfabriken den 27.4–12.5.2017

Öppen alla dagar kl. 10–18
Undantaget fredagen den 12.5. då den är öppen kl.10–17
På valborgsmässodagen den 1.5 är utställningen stängd.

Den virtuella utställningen öpnas 27.4.
#loytoretkella, #upptacktsresa
Facebook
Instagram

 

Välkomna på vernissage för utställningen torsdagen den 27.4.2017 kl. 18–19.30!

Vernissageprogram:

Utställningen öppnas, undervisningsrådet Mikko Hartikainen, Utbildningsstyrelsen

Erfarenheter av bildkonstskolan, studerande Ella Prokkola, Landskapsarkitektur

Performance som ansluter till installationen Mahdollisuus, Esbo bildkonstskolas 7–10-åriga elever.

Kabelfabriken/Puristamo
Tallbergsgatan 1 C
00180 Helsingfors

På upptäcktsresa_Inbjudan

 

Förteckning över läroanstalter som deltar i utställningen och den virtuella utställningen

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Esbo bildkonstskola, Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Heinolan kuvataidekoulu, Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu, Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu, Grankulla konstskola, Keravan kuvataidekoulu, Karleby bildkonstskola för barn och unga, Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Lapuan taidekoulu, Arkitekturskolan för barn och ungdomar Arkki, Lohjanseudun kuvataidekoulu, Nurmijärven kuvataidekoulu, Oulun taidekoulu, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Porin taidekoulu, Borgå konstskola, Rauman kuvataidekoulu, Sara Hildén –akatemia, Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Vantaan kuvataidekoulu, Vihdin kuvataidekoulu, Visuaalisten taiteiden koulu Aimo, Wellamo-Opisto / Hollolan kuvataiteen perusopetus.

 

Utställningens arrangör och utställningens arbetsgrupp

 Utställningens arrangör, Förbundet för konstskolor för barn och unga, bjöd in sina medlemsläroanstalter att föreslå helheter på arbeten för Upptäcktsresa-utställningen på hösten 2016. Av de förslag som hade skickats in före den sista oktober valdes arbetshelheter från 26 bildkonst- och arkitekturskolor. Utställningens jury som bestod av bildkonstnär Leenakaisu Hattunen, bildkonstnär Tommi Hämäläinen, bildkonstlärare Tiia Karjalainen, bildkonstlärare Mirka Kastinen, arkitekt och grafiker Heli Niska hade utnämnts av förbundet och valde arbetena för utställningen. Arbetsgruppens medlemmar för utställningen fungerar också som lärare vid bildkonstskolor.

 

På upptäcktsresa mediabilderna:

Mediabild 1: Vantaan kuvataidekoulu_Kuvaaja: Marja Juutinen

Mediabild 2: Porin taidekoulu 1

Mediabild 3: Porin taidekoulu 2

Mediabild 4: Iris Eklund, 14 v, Helsingin kuvataidekoulu

 

Bakgrundsinformation om Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland

Upptäcktsresa-utställningen är Förbundets för konstskolorna för barn och unga i Finland 35-års jubileumsutställning. Förbundet för konstskolorna för barn och unga i Finland är en bakgrundsorganisation för konst- arkitektur- och hantverksskolor som är grundad 1982. Förbundets medlemmar består av 63 bildkonstskolor som ger undervisning enligt den grundläggande undervisningen i visuell konst.

Förbundets för konstskolor för barn och unga i Finland medlemsläroanstalter ger undervisning för 3–20-åriga barn och ungdomar. I den grundläggande undervisningen i visuell konst deltar i vårt land 23 400 barn och unga varje vecka. Den grundläggande undervisningen i konst är i första hand undervisning inom olika konstformer som målmedvetet fortskrider från nivå till nivå och är främst avsedd för barn och unga. Den grundläggande konstundervisningen har sin egen lagstiftning. Undervisningen följer utbildningsarrangörens undervisningsplan som är uppgjord på basen av den nationella undervisningsplanen för den grundläggande konstundervisningen.

Grundundervisningen inom de visuella konsternas uppgift är att erbjuda möjligheter att studera bildkonst, mediekonst, arkitektur eller hantverk långsiktigt, målinriktat och i enlighet med sitt eget intresse.

 

Tilläggsuppgifter
Anu Hietala
Verksamhetsledare
förnamn.efternamn@youngart.fi
Tfn.: +358 40 736 3767