|

Taiteen perusopetus ja Salvos-hanke esillä kansainvälisissä julkaisuissa!

Arts, Sustainability and Education. Yearbook of the European NetWork of Observatories (ENO)

Arts, Sustainability and Education, ENO Yearbook -julkaisun kansikuva.

Kuvataidekasvatus ja sen tutkimus ovat upeasti esillä kansainvälisessä tuoreessa julkaisussa Arts, Sustainability and Education. Yearbook of the European NetWork of Observatories (ENO). Editors: Wagner, E.,Nielsen, C.S., Veloso,L., Suominen, A., Pachova,N.

Julkaisussa on useita kirjoittajia eri puolelta Eurooppaa ja nyt mukana on myös suomalainen ainutlaatuinen taiteen perusopetus.

Julkaisun sisältämän Educational Experiences Related to Architecture and Environmental Art -artikkelin kirjoittajia ovat Riikka Mäkikoskela, Johanna Kivioja ja Jaana Räsänen.

Artikkeli tuo esille mm. Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin, Taide- ja muotoilukoulu Taikan, Lappeenrannan kuvataidekoulun ja Lohjanseudun kuvataidekoulun yhteistä Salvos-hanketta sekä laajemmin arkkitehtuuri- ja ympäristötaidekasvatusta.


Toward a shared culture of architecture

Toward a shared culture of architecture -julkaisun kansikuva.

EU:n kulttuurin työsuunnitelman 2019-2022 viitekehyksessä toiminut OMC-työryhmä (Open Method of Coordination) on toimittanut raportin, joka antaa suosituksia ja esimerkkejä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laadusta. Raportti pohjaa Davosin julistuksessa luotuun laatujärjestelmään.

Toward a shared culture of architecture -julkaisussa ehdotetaan tapoja soveltaa laatukriteereitä kaikilla hallinnon tasoilla; EU-politiikassa, kansallisella ja paikallisella tasolla, mutta myös yksityisellä sektorilla.

Kuvataidekoulujen Salvos-hanke on yksi raportin case-esimerkeistä (case nro. 16), toinen Suomesta Kaapelitehtaan lisäksi (case nro. 29). Salvos esittäytyy hyvin tiivistetysti osa-alueen “Education and awareness raising” esimerkkitapauksena ja tuoden näkyväksi suomalaista taiteen perusopetusta.

Samankaltaiset artikkelit