aula nayttelytilana.NETTIKuvataiteen opetustila suunnitellaan siten, että se on viihtyisä ja antaa esteettisiä virikkeitä. Hyvin suunniteltu tila tukee oppilaan kykyä havainnoida ja arvottaa arkkitehtonisia laatuominaisuuksia kuten harmoniaa, tilaa, valoa, rytmiä, rakenteita, muotoja ja materiaalien eri ominaisuuksia. Tärkeää on huomioida myös lasten ja nuorten maailman, leikkien, pelien ja median esillä olo opetustiloissa.

Näyttelytilat

Vaihtuvia oppilastöiden näyttelyjä varten varataan tilaa kuvataiteen opetustilasta tai sen välittömästä läheisyydestä, jolloin näyttelyt ovat koko kouluyhteisön nähtävissä ja osa koulun arkipäivän esteettistä ja visuaalista oppimisympäristöä. Tämä mahdollistaa myös näyttelyiden rakentamisen luontevasti opetuksen yhteydessä.

Näyttelytiloina voidaan käyttää mm. koulun aula- ja käytävätiloja. Hyvin varustetut näyttelytilat sisältävät valaistuja vitriinejä, kiinnityspintaa, hyllytilaa ja kattoon kiinnitettyjä ripustustankoja koukkuineen sekä kattoritilöitä. Tilan pintojen ja kalusteiden on hyvä olla väreiltään mahdollisimman neutraaleja, jotta näytteille asetetut oppilastyöt tulevat hyvin esille.

Palaa etusivulle Tilat ja oppimisen ympäristöt.