Aluehallintovirastojen taiteen perusopetuksen saavutettavuusraportti on valmistunut

Aluehallintovirastot ovat julkaisseet arvioinnin taiteen perusopetuksen alueellisesta saavutettavuudesta. Arviointi on ensimmäinen valtakunnallinen selvitys taiteen perusopetuksesta vuoden 2008 jälkeen. Aluehallintovirastot arvioivat taiteen perusopetusta ensimmäistä kertaa osana peruspalveluita.  Selvitys kertoo, että taiteen perusopetukseen osallistui vuonna 2012 yhteensä 126 000 oppilasta. Opetusta annetaan yli 85 % Suomen kunnissa. Taiteen perusopetuksen tarjonnassa, kysynnässä ja saavutettavuudessa on kuitenkin merkittäviä maakunnittaisia eroja.

Alla olevaan tiedotteeseen on koottu aluehallintoviraston johtopäätökset, mm: “Taiteen perusopetuksella ja taidekasvatuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten elämässä. Ne aikaansaavat elämyksiä, kasvattavat itsetuntoa, kehittävät sosiaalisia suhteita ja ehkäisevät syrjäytymistä. Taiteen perusopetus tulee säilyttää omana koulutusmuotonaan, mutta sen rakenteita on kehitettävä ja oppimäärien joustavuutta lisättävä. Eri taiteenalojen uusiin toimintakulttuureihin sekä monipuolisiin opetussisältöihin ja -menetelmiin on panostettava. Taiteen perusopetuksen suunnitelmallista tilastointia, seurantaa, arviointia ja tutkimusta on kehitettävä eri tahojen yhteistyönä.”

Taiteen perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 2012 -raportti

Ks. myös aluehallintoviraston tiedotteet:

Aluehallintovirasto tiedottaa

Regionförvaltningsverket informerar

Samankaltaiset artikkelit