Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on lausunut taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja selvityksestä, joka koskee taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Selvityshenkilö prof. Anniina Suomisen raportti löytyy internetistä.

Kuvataidekoulujen liitto korosti lausunnossaan, että selvitystyön tavoitteena oli taiteen perusopetuksen aseman vahvistaminen, rahoituspohjan vakauttaminen sekä opetuksen laadun ja rakenteiden turvaaminen. Kaikki selvityshenkilön ehdotukset eivät välttämättä tue edellä mainittuja tavoitetta.

Kuvataidekoulujen liitto pitää tärkeimpinä uudistuksina:

1) rahoituksen lisäämistä

2) järjestämislupien hakuprosessin sujuvoittamista

3) kustannusperusteiden laskennan uudelleen tarkastelua ja sen ohjeistuksen selkeytystä

Kuvataidekoulujen liiton lausunto on kokonaisuudessaan nettisivuillamme.

Lausuntoja voi antaa vielä 30.8.2019 mennessä lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Samankaltaiset artikkelit