Kuvataidekoulujen liiton jäsenkysely 2018 -mainoskuva.
| | | |

KUVATAIDEKOULUJEN TOIMINTA LAAJENEE – VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN OSALLISTUJAKÄYNNIT YLLÄTTÄVÄT POSITIIVISESTI

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton Jäsenkysely 2018 mukaan sen jäsenten toimintaan tehtiin 835 586 osallistumiskäyntiä viime vuonna. Jäsenkyselyyn vastasivat kaikki liiton 62 jäsentä. Jäsenyhteisöt antavat taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan. Jäsenkysely 2018 tuloksia on esitelty liiton Rehtoripäivillä.

Visuaalisten taiteiden harrastaminen ja opiskelu sekä lasten ja nuorten taide kiinnostavat yhä enemmän: Jäsenkysely 2018 mukaan jäsenkouluissa oli 17 211 lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen oppilasta. Visuaalisten taiteiden TPO:n harrastekäyntimäärä oli 560 423 vuonna 2018. Kuvataidekoulujen liiton jäsenet toteuttavat myös lyhytkursseja, leirejä, kulttuuripolkuja, hankkeita, kerhoja, aamu- ja iltapäivätoimintaa peruskouluissa sekä taidekasvatusta päiväkotien kanssa. Vuonna 2018 jäsenten taidekasvatus ja -opetus tavoittivat 47 545 oppilasta. Silti ainoastaan 55 % jäsenistä pystyi tarjoamaan kaikille halukkaille oppilaspaikan. Yhteistyötä tehdään myös toisten TPO-oppilaitosten, taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kuvataidekoulujen liiton jäsenet tuottavat tapahtumia, esityksiä ja näyttelyitä, ja nämä keräsivät 227 618 kävijää vuonna 2018.

Kuvataidekoulujen liiton jäsenyhteisöt ovat monimuotoisia. Laajan oppimäärän TPO-kouluja on jäsenistä 42 % ja yleisen oppimäärän TPO-kouluja 56 %. Jäsenistä 16 % tarjoaa taiteen perusopetusta sekä yleisen että laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti (nämä laskettu kokonaisuuteen mukaan laajan oppimäärän kouluina). Liiton jäsenkouluista on 37 % monitaiteisia kouluja, joissa annetaan useamman kuin yhden visuaalisen taiteenalan TPO:ta laajan tai yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti.

Jäsenkysely 2018 mukaan Kuvataidekoulujen liiton jäsenet kokevat haasteelliseksi toiminnassaan taloudellisten resurssien ja henkilöstön puutteen suhteessa kysynnän kasvuun. Nykytilanne ei mahdollista koulujen toiminnan kasvattamista ja kehittämistä, sillä nämä vaatisivat päätoimisten opettajien palkkaamista. Lisäksi usean jäsenen tiloja olisi kehitettävä yhä laajemman visuaalisten taiteiden opetuksen järjestämiseen. Jäsenet kokevat tärkeäksi myös opetuksen taiteidenvälisen kehittämisen.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu yhteistyöjärjestö, joka tukee jäseniään tiedottamalla, edistämällä jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä ja kehittämällä taidepedagogiikkaa.

Jäsenkysely 2018_TIEDOTE 2019-09-04

LISÄTIETOJA:

Riikka Mäkikoskela

Toiminnanjohtaja
SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO ry

+358 (0)40 736 3767
riikka.makikoskela@youngart.fi

Samankaltaiset artikkelit