Kuvataidekoulujen liiton logoelementi.

Kuvataidekoulujen liitto lausui Harrastamisen Suomen mallin liittämisestä nuorisolakiin (luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta)

Kuvataidekoulujen liiton 40-vuotisjuhlavuoden logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Esityksen pääasiallinen sisältö:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia. Esityksessä muutettaisiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä tarkentamalla valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksiä. Esityksessä selkeytettäisiin myös valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionavustuksen määräytymisen perusteita. Tavoitteena on lisätä valtionapukelpoisuuden hyväksymiseen ja valtionavustusten myöntämiseen liittyvän menettelyn sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi nuorisolakiin uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallista sekä valtionavustuksen myöntämisestä Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen harrastustoimintaan. Nuorisolaissa säädettäisiin Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksesta sekä kunnan tehtävistä sen järjestäessä kyseistä harrastustoimintaa. Laissa säädettäisiin tarkemmin myös niistä edellytyksistä, jotka otetaan huomioon Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen harrastustoimintaan myönnettävän valtionavustuksen määrää harkittaessa. Tavoitteena on vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukainen harrastustoiminta pysyväksi toimintamalliksi kunnissa, ja tätä kautta edistää perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Kuvataidekoulujen liitto on tutustunut luonnokseen ja lausunut sen kohtaa Harrastamisen Suomen mallin lisäämistä nuorisolakiin.

Kuvataidekoulujen liitto ry ei kannata Harrastamisen Suomen mallin kirjaamista lakiin. Harrastamisen Suomen malli tarvitsisi runsaasti lisäselvitystä ja valmistelua, jotta sen kirjaamista lakiin voitaisiin harkita. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Liiton lausunnot löydät myös täältä.

Samankaltaiset artikkelit