Kuvataidekoulujen liiton jäsenkysely 2018 -mainoskuva.

KUVATAIDEKOULUJEN TOIMINTA LAAJENEE – VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULUJEN OSALLISTUJAKÄYNNIT OVAT KASVANEET

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäsenkysely vuoden 2018 toiminnasta on valmistunut. Jäsenkyselyn mukaan visuaalisten taiteiden harrastaminen ja opiskelu sekä lasten ja nuorten taide kiinnostavat yhä enemmän. Vuonna 2018 Kuvataidekoulujen liiton 62 jäsenen toiminta tavoitti noin 850 000 osallistujaa.

Suurin osa Kuvataidekoulujen liiton jäsenten toiminnasta on visuaalisten taiteiden taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta. Vuoden 2018 tiedoista tehdyn jäsenkyselyn mukaan liiton jäsenten toiminnassa oli mukana 47 545 oppilasta. Jäsenkouluissa oli 17 211 kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja mediataiteiden taiteen perusopetuksen oppilasta vuonna 2018. Lisäksi liiton jäsenet tarjoavat matalan kynnyksen harrastustoimintaa, lyhytkursseja, kesäleirejä, kulttuuripolkuja, aamu- ja iltapäivätoimintaa peruskouluissa sekä taidekasvatusta päiväkotien kanssa.

Kuvataidekoulujen liiton jäsenet tuottavat myös tapahtumia, esityksiä ja näyttelyitä, joissa esitellään lasten ja nuorten taidetta. Nämä keräsivät noin 230 000 kävijää vuonna 2018.

Jäsenkysely 2018 ja sen tulokset esitellään kokonaisuudessaan Kuvataidekoulujen liiton Rehtoripäivillä 29.–30.8.2019.

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto on vuonna 1982 perustettu yhteistyöjärjestö, joka edustaa nykyisin visuaalisia taiteita. Liittoon kuuluu 62 jäsenyhteisöä, jotka antavat kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja mediataiteiden taiteen perusopetusta sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Liiton jäsenistä 37 % on monitaiteisia kouluja, joissa annetaan useamman kuin yhden visuaalisen taiteenalan taiteen perusopetusta.

Jäsenkysely 2018 Tiedote_2019-06-04

Samankaltaiset artikkelit