Jäsenkysely 2019 -yhteenveto

Jäsenkyselyllä kartoitettiin Kuvataidekoulujen liiton jäsen- sekä informaatiojäsenkoulujen vuoden 2019 toimintaa visuaalisten taiteiden (kuvataide, arkkitehtuuri, mediataiteet, käsityö) taiteen perusopetuksen sekä muun toiminnan osalta 20.9.2019 tilanteen mukaan. 

Kyselyn tulokset tuovat esille arvokasta tilastotietoa ja kokonaiskuvaa visuaalisten taiteiden kouluista, niiden toiminnan laajuudesta, vaikuttavuudesta sekä kehittämistarpeista. Yhteenvetoa hyödynnetään edunvalvonnassa ja jaetaan koulutus- ja kulttuuripolitiikan ja hallinnon toimijoille sekä liiton yhteistyökumppaneille. Kiitokset siis kaikille vastaamisesta kyselyyn!

Vuoden 2019 jäsenkyselyn yhteenveto on julkaistu liiton verkkosivustolla (klikkaamalla sivulla olevaa otsikkoa “Jäsenkysely 2019” pääset tutustumaan yhteenvetoon). Sivu on tarkoitettu liiton jäsen- ja informaatiojäsenoppilaitoksille ja on näin ollen salasanasuojattu. Jäsenkyselyn tuloksia esiteltiin myös liiton Rehtoripäivillä 2021.

Kuvassa Kuvataidekoulujen löiiton logo sekä lukee Kuvataidekoulujen liitto ry:n jäsenkysely 2019, 63 jäsenen ja informaatiojäsenen toiminta.

Jäsenkyselyyn vastasivat kaikki liiton 63 jäsen- ja informaatiojäsenoppilaitosta. Jäsenyhteisöt antavat taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aikaan.

Jäsenkyselyn 2019 mukaan jäsenkouluissa oli 17 707 taiteen perusopetuksen oppilasta, joista lasten ja nuorten tpo:n piirissä 15 445.  Visuaalisten taiteiden tpo:n harrastekäyntimäärä oli 580 886 vuonna 2019 (vuonna 2018: 560 423). Liiton jäsenet toteuttavat myös lyhytkursseja, leirejä, kulttuuripolkuja, hankkeita, kerhoja, aamu- ja iltapäivätoimintaa peruskouluissa sekä taidekasvatusta päiväkotien kanssa. Vuonna 2019 jäsenten taidekasvatus ja -opetus tavoittivat kaikkiaan 52 786 oppilasta. Silti ainoastaan 37 (59 %) jäsenistä pystyi tarjoamaan kaikille halukkaille oppilaspaikan. Yhteistyötä tehdään myös toisten tpo-oppilaitosten, taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Liiton jäsenet tuottavat myös tapahtumia, esityksiä ja näyttelyitä, ja nämä keräsivät 187 114 osallistujaa vuonna 2019. Jäsenkoulujen toimintaan tehtiin kaikkiaan 820 688 osallistumiskäyntiä (tpo:n harrastekäyntimäärä + tapahtuma- ja näyttelykävijät + oppilasmäärä yhteensä) vuonna 2019 (vuonna 2018: 835 586).

Liiton jäsenistä laajan oppimäärän tpo-kouluja on 27 (43 %) ja yleisen oppimäärän tpo-kouluja 35 (57 %). Jäsenistä 7 (11 %) tarjoaa taiteen perusopetusta sekä yleisen että laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti (nämä laskettu kokonaisuuteen mukaan laajan oppimäärän kouluina). Liiton jäsenkouluista 34 % on monitaiteisia kouluja, joissa annetaan useamman kuin yhden visuaalisen taiteenalan tpo:ta laajan tai yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti.

Jäsenkysely 2019 mukaan liiton jäsenet kokevat haasteelliseksi toiminnassaan taloudellisten resurssien riittämättömyyden sekä kuntien säästöpaineet. Pitkittyvän, koronasta johtuvan taloudellisen kriisin heijastuminen kunnan ja valtion avustuksiin huolettaa. Haasteelliseksi koetaan myös etäopetuksen vakiinnuttaminen pedagogiseksi vaihtoehdoksi lähiopetuksen rinnalle sekä henkilöstön digiosaaminen. Toimintaa hankaloittavat syntyvyyden ja lapsimäärän vähenemisen vaikutukset ryhmäkokoihin ja ryhmien käynnistymiseen sekä toimivien ja saavutettavien opetustilojen puute.

Jäsenet kokevat tärkeäksi eri ikäryhmien opetustoiminnan ja pedagogiikan kehittämisen ja laajentamisen ajan trendit huomioiden. Yleistä on myös mediataiteiden sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintaa. Tärkeäksi koetaan myös eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä henkilöstön hyvinvointi, työssä jaksaminen ja työstä innostuminen.

***

Jäsenkyselyn työryhmä: Johanna Pohjolainen, Johanna Kivioja, Heido Romo, Hannamaija Heiska ja Eliisa Sorvali.

LISÄTIETOJA:

Eliisa Sorvali
Vt. toiminnanjohtaja
KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO ry
+358 (0)40 736 3767
etunimi.sukunimi (at) youngart.fi

Samankaltaiset artikkelit