Kuvataidekoulujen liiton logo-kooste.
|

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto lausui taide- ja taiteilijapolitiikasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiä tavoitteita valmistelleen työryhmän esityksestä.

Kuvataidekoulujen liiton lausunnon pääkohdat:

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän kehittämisesitys on rohkea, korkeatasoinen ja kattava. Esitys korostaa taiteen kasvanutta yhteiskunnallista merkitystä. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton näkemyksen mukaan tämän laaja-alaisuuden saavuttamiseksi sekä sen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi tarvitaan taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta taiteen, sen toimintaympäristöjen ja lähtökohtien jatkuvasti muuttuessa. Kyseisen esityksen tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan laajapohjaisella lisärahoituksella.

  1. Taide tulee saattaa yhteiskunnan ytimeen vastaamaan taiteen kasvanutta yhteiskunnallista merkitystä

Taiteen saattaminen yhteiskunnan ytimeen vaatii taidekasvatuksen ja -opetuksen vahvistamista kaikilla koulutusasteilla ja sen saavutettavuuden lisäämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Taiteen perusopetuksen toimintakulttuurissa painotetaan vaikuttamista ja tuotetaan paikallista lasten ja nuorten kulttuuria. Taide tukee sekä sen tekijän että kokijan kulttuurista osallisuutta sekä sivistyksellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

  1. Taiteen rahoituksen strateginen kehittäminen

Kuvataidekoulujen liitto kannattaa pitkäjänteistä kulttuuri- ja taidetoiminnan rahoittamista. Jo useamman vuoden ajan taiteen perusopetukseen osoitettu tuntiperusteinen valtionosuus ei ole ollut visuaalisissa taiteissa riittävää taiteenalan toiminnan laajuuteen nähden. Jotta esityksessä VOS-laitoksille osoitettu tehtävä toteutuisi, tulisi visuaalisten taiteiden taiteen perusopetukseen osoitettua valtionosuusmäärärahaa nostaa. Näin alueellinen tasa-arvo, kohtuulliset oppilasmaksut ja siten lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua eri taiteiden perusopetukseen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta turvattaisiin. Kuvataidekoulujen liitto on todennut useiden taiteenalojen ja eri koulutusmuotojen yhteistyön hyväksi käytännöksi, kun edistetään taiteen saatavuutta, saavutettavuutta, osallisuutta, kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Taiteen – myös lasten ja nuorten taiteen – rahoitusta tulisi kehittää strategisesti.

  1. Taide on työtä ja sellaisena sitä on kohdeltava

Kuvataidekoulut työllistävät kuvataidekasvattajien lisäksi kuvataiteilijoita, muotoilijoita, arkkitehtejä, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Kuvataidekoulujen liitto esittää, että kuvataidekoulut toimisivat pilottialustoina, kun visuaalisten taiteiden taiteilija­-apurahoja kokeillaan muuttaa työsuhteiksi. Kuvataidekoulujen liitto kannattaa sitä, että työnteon ja apurahojen erilaiset muodot lomit­tuisivat joustavasti. Visuaalisten taiteiden opetus kaikilla kouluasteilla vaatii täydennyskoulutusta. Erilaisille täydennyskoulutuksille on turvattava rahoitusta, sillä taiteen ja harrastamisen jatkuva muutos on haaste ammattitaidon ylläpitämiselle.

Kuvataidekoulujen liitto jätti lausuntonsa lausuntopalvelut.fi-osoitteessa, ja se on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Riikka Mäkikoskela
riikka.makikoskela@youngart.fi
040 736 3767

Taide ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat. Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018/34 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-598-3

Hankkeen www-sivut https://minedu.fi/taiteentulevaisuus

Samankaltaiset artikkelit