| | |

Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman luotsit -hankkeen vaikuttavuus-esite ja jatkohankkeen käynnistys

Luotsit 1-hankkeella oli tärkeä rooli taiteen perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien kehittämisessä. Luotsit 1- hankkeeseen osallistui yli 350 taiteen perusopetuksen oppilaitoksen opettajaa ja rehtoria eri taiteenaloilta ympäri Suomea. Luotsit-hankkeen koulutuspäivissä valmisteltiin näin ollen jopa 250 oppilaitoksen kymmeniä tuhansia oppilaita koskevia opetussuunnitelmia. 1-2- päiväisiä koulutuksia järjestettiin yhteensä 27 seitsemällä eri paikkakunnalla. Hankkeessa toteutetut etälähetykset saivat tuhansia katselukertoja. Hanke yhdisti ja lisäsi monitaiteellista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Paikallisessa opetussuunnitelmatyössä konkreettisimmat uudistukset liittyivät taiteen perusopetuksen oppimäärien opintokokonaisuuksiin ja osaamisalueisiin jäsentämiseen sekä oppimisen arvioinnin uudistamiseen. Osallistujat saivat koulutuspäivien työpajoissa työstää ja ideoida opintokokonaisuuksia ja keskustella niiden sisällöistä ja tavoitteista yhdessä saman taiteenalan ja oppimäärän edustajien kanssa.

Lue lisää hankkeen vaikuttavuudesta Luotsit 1 -vaikuttavuus-esitteestä!

Taiteen perusopetusliitto on saanut Opetushallitukselta rahoituksen jatkohankkeelle, joka kantaa nimeä
Luotsit 2. Koulutuskokonaisuus alkaa marraskuussa 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun. Se on avoin kaikille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Hankkeen tavoitteena on tukea opetussuunnitelmien jalkautumista mm. kehittämällä taiteen perusopetuksen opettajien ja rehtorien opetussuunnitelmaosaamista, arvioimalla elokuussa 2018 käyttöön otettavia paikallisia opetus-
suunnitelmia sekä lisäämällä valmiuksia käyttää uudistettua opetussuunnitelmaa. Myös monipuoliset
oppimisen tavat, muutoksesta viestiminen, opetusmetodit sekä arviointi ovat Luotsit 2 -hankkeen
aiheina. Lisätietoa tulossa elo-syyskuussa!

Lisätietoja taiteen perusopetusliiton nettisivuilta!

Samankaltaiset artikkelit