UPEITA TAITEEN PERUSOPETUS -UUTISIA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt taiteen perusopetuksen (TPO) opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen (VOS) oikeuttavan luvan 13 uudelle koulutuksen järjestäjälle, ja viiden koulutuksen järjestäjän aiempaa lupaa laajennettiin. TPO VOS:n piirissä olevien oppilaitosten verkosto laajeni edellisen kerran 10 vuotta sitten. Uudet päätökset on tehty sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Uusia järjestämislupahakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin erityistä huomiota TPO:n saavutettavuuden parantamiseen eri taiteenalojen, taiteen perusopetuksen alueellisen saatavuuden sekä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksien näkökulmista. VOS:n piiriin saadaan nyt ensimmäistä kertaa myös mediataiteiden opetusta. Päätökset postitetaan hakijoille lähiviikkoina.

VOS-tunteja kohdennetaan uusien järjestämislupien ja aiempien lupien laajentamisen lisäksi sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät niille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän. Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien oppilaitosten tuntimääräylityksiä tasataan siten, että VOS-tilastoinnin mukainen vuoden 2019 arvioitu opetustuntimäärä ylittää VOS:n perusteeksi vahvistettavan tuntimäärän korkeintaan 21,7 prosentilla.

Valtioneuvosto on päättänyt keskimääräisistä VOS-yksikköhinnoista vuodelle 2020. TPO:n keskimääräinen yksikköhinta on 79,54 euroa opetustuntia kohden vuonna 2020. Yksikköhintaa korotetaan yksityisten koulutuksen järjestäjien osalta arvonlisäveron osuudella. Vuonna 2019 TPO-yksikköhinta oli 76,82 euroa.

TPO:n yksikköhinta- ja määräpäätösraportti löytyy 21.11.2019 alkaen osoitteesta https://vos.oph.fi/rap/ opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportoinnin etusivulta klikkaamalla ensin Yksikköhinnat-sarakkeen vuosilukua 2020 ja avautuvalta sivulta taiteen perusopetuksen kohdalla olevaa Raportti-linkkiä.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta!

Kuvataidekoulujen liitto onnittelee uusia VOS-jäsenkoulujamme: Kauniaisten kuvataidekoulu ja Keravan kuvataidekoulu!

Lisäksi jäsenkoulujemme Espoon kuvataidekoulun (käsityö), Helsingin kuvataidekoulun (mediataiteet) ja Valkeakosken Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin (arkkitehtuuri) aiempia kuvataiteen VOS-lupia laajennettiin. Onnea!

Samankaltaiset artikkelit