Porvoon taidekoulussa hanketta on käsitelty kehittelemällä uusia toimitatapoja sekä näyttelyihin huipentuvia, kokeilevampia projekteja. Myös yhteistyö eri taiteenalojen kanssa on ollut tärkeässä osassa.

Työskentely jaettiin teemoihin erilaisista nuorten tiloista. Tilateema tuntui massiiviselta mahdollisuuksien kentältä. Teemojen kautta oli helpompi lähteä rakentamaan tehtäviä.

Nuorten omat tilat

Nuorille tärkeitä tiloja ja esineitä (myös koti- ja mielentila) maalaten ja piirtäen sekä kolmiulotteisesti työstäen.

porvoon-taidekoulu_nuorten-omat-tilat

Kuva: Porvoon taidekoulu: Nuorten omat tilat.

 

Luonto- ja kaupunkitilat

Nuorten rakennetusta ympäristöstä valitsemia ja valolla merkitsemiä tiloja ja yksityiskohtia. Tekniikkana valokuvaus ja video.

 

porvoon-taidekoulu_luonto-ja-kaupunkitilat

Kuva: Porvoon taidekoulu: Luonto ja kaupunkitilat.

Muistojen tilat

Nuorten paperisten muistojen (esim. kokeet, kirjeet) jälkeenjättämien silppujen avulla rakennettiin paperisilppuryijy sekä -mekkoja. Ryijyn pintaan heijastettiin piirrettyjä ja valokuvattuja nuorisosymboleja. Syntyi mielenkiintoinen vastine vanhoille alttari- ja perinneryijyille sekä niiden symboliikalle.

Porvoon taidekoulu osallistui Ryijy-teoksellaan Eksperimenta! -näyttelyyn . Teoksesta kerrottu tarkemmin alla.

porvoon-taidekoulu_ryijy2

Kuva: Porvoon taidekoulu: Ryijy ja mekko, Eksperimenta! -näyttely.

 

Ryijy

Porvoon taidekoulun työkokonaisuus lähti liikkeelle Porvoon ryijystä vuodelta 1731. Oppilaat tutkivat ryijyä vertaillen sen koristelua nykypäivän merkkikieleen, luonnostelivat logoja ja visuaalisia viestejä, jotka kuvastavat heille tärkeitä asioita ja kiinnostuksen kohteita. Symboleja työstettiin perinteisin ja nykyaikaisin välinein tavoitteena löytää yhteys perinteeseen ja entisaikojen kuvakielen kautta ymmärtää ympäröivää visuaalista maailmaa. Ryijy solmittiin kierrätyssilpuista, jotka kertovat asioista jotka halutaan unohtaa – koetuloksista, sydänsuruista tai muista vähemmän mukavista muistoista.

Papereiden silppuaminen ja ryijyn valmistus videoitiin, sanoitettiin ja valokuvattiin.