|

Pienten lasten pedagogiikkaa kehitetään Saga-hankkeella 2014–2015

Pienten lasten pedagogiikka kuvataidekouluissa -hankkeen verkostoon kuuluu yhdeksän Etelä-Suomen alueella toimivaa kuvataidekoulua ja yksi arkkitehtuurikoulu. Hanketta koordinoi Porvoon taidekoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kanssa. Saga-hanke toteutetaan Osaava-ohjelman rahoituksella. Tarvetta kehittämishankkeelle on sillä, kuvataidekoulujen oppilaista lähes puolet on 5–8-vuotiaita. Varhaisiän taidekasvatus on merkityksellinen osa taiteen perusopetusta, sillä koko myöhempi opetus perustuu varhaisen oppimisen pohjalle.  Pienten lasten pedagogiikan merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan taiteen perusopetuksen ja päiväkotien sekä peruskoulun alaluokkien välisen yhteistyön laajentuessa. Taiteen perusopetuksen ja päiväkotien sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan väliselle yhteistyölle on kasvava kysyntä ja yhteiskunnallinen tarve.

Saga-hankkeeseen kuuluu luentoseminaareja, joihin voivat osallistua myös muut kuin hankkeen verkoston jäsenet. Osa koulutuksesta toteutetaan osana syys- ja kevätpäiviä.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/kulttuuri/taiteen_perusopetus/porvoon_taidekoulu/saga-hanke

 

 

Samankaltaiset artikkelit