Kysymystaulukko oppilasmääristä ja opetusjärjestelyistä