Vad är det enligt dig som berör i Tove Janssons livsverk? Vad skulle du vilja dela med barn och ungdomar? Är det känslan av gemenskap eller att man bryr sig om andra? Är det en förundran över årstiderna och naturfenomenen? Är det en längtan efter äventyr och att möta faror? Är det känslorna, gästfriheten, mötet med det annorlunda?

Kan man närma sig Toves värld så att man tillsammans med barn och ungdomar funderar över olika fenomen, teman, begrepp och filosofi? Sambandet med Tove Janssons litteratur, illustrationer och också till de så bekanta muminfigurerna kan man till och med ta upp först under undervisningsprojektets senare skeden.

Projektet En resa i Toves värld som ordnas av Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland r.f. synliggör barns och ungdomars synvinklar på Tove Janssons värld samt inspirerar bildkonstlärare att använda konstnärens produktion som utgångspunkt för undervisningen.

 

EN RESA I TOVES VÄRLD – NÄTUTSTÄLLNING

Av de elevarbeten som skickas till förbundet sammanställs en nätutställning två gånger under år 2014. Reglerna för utställningen är följande:

  • Utställningens jury delar upp utställningen enligt teman på basen av de inskickade bilderna. Vi är beredda på att alla bilder inte kommer att rymmas med på utställningen vilket betyder att vi kommer att bli tvungna att gallra bort en del av bilderna. Gallringen grundar sig inte på bildernas kvalitet utan på utställningens helhetskriterier. Medlemmar i juryn är Sophia Jansson, Pirjo Tienhaara, Anu Hietala och Johanna Pohjolainen.
  • Utställningen har inga ålderskategorier.
  • För originalbilderna finns inga teknikbegränsningar. Bilderna kan vara antingen i landskapsformat eller porträttformat. Kvaliteten på bilderna av de insända konstverken bör vara så bra att de kan publiceras i nätgalleriet.
  • Arbetena kan också vara videor eller animationer. Dessa kan man ladda ner på till exempel Youtube, Vimeo eller motsvarande.
  • Skicka in bilderna som en bilaga eller som en länk till en nätmapp från vilken bilderna kan laddas ner till adressen tove100@youngart.fi.
  • Spara bilderna i JPG-format med den längre sidan längden 1200 bildpunkter.
  • Bilderna som skickas in skall namnges tydligt enligt principen: bildens namn.jpg.
  • Tillsammans med bilden skall man skicka in ett separat Word-textdokument med följande uppgifter: bildens namn, upphovsmannens/kvinnans namn och ålder, teknik, år, skolans namn.
  • För publicering på förbundets hemsidor krävs upphovsmannens godkännande.

 

Sista inlämningsdagarna för bilderna är: 30.4.2014 | 3.10.2014.

Varje nätutställning publiceras ca två veckor efter inlämningstiderna.

Tilläggsuppgifter: mailto:johanna pohjolainen@youngart.fi och mailto:anu.hietanen@youngart.fi (tel. 040 736 3767

Inbjudan för lärare_En resa i Toves värld 4.8.2014

 

Se även:

Espoon kaupunginteatteri juhlistaa Tove Janssonia / Helsingin Sanomat 12.3.2014

Uudet Muumilaulut läpäisivät testin / Helsingin Sanomat 12.3.2014

Tove Jansson: Love, war and the Moomins / BBC NEWS Magazine 13.3.2014

 

Kalender för hela jubileumsåret finns på jubileumsårets hemsida: www.tove100.fi