Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on julkaistu

Valtioneuvoston 20.1.2022 julkaisema Suomen uusi arkkitehtuuri-poliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä. Vuoteen 2035 ulottuva ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään.

Ote ohjelmasta:

Arkkitehtuurin koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi eri koulutusasteilla annettava arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus syventää laaja-alaista ymmärrystä rakennetusta ja muotoillusta maailmasta. Se vahvistaa lasten, nuorten ja aikuisten rakennetun ympäristön arvostusta ja kehittää heidän kiinnostustaan ja valmiuksiaan osallistua ympäristön kehittämiseen. Esimerkiksi taiteen perusopetuksessa arkkitehtuurin taiteenalan oppilasmäärissä on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana nähtävissä kasvua, mutta arkkitehtuuria opiskelevia on kuitenkin edelleen alle prosentti koko taiteen perusopetuksen oppilasmäärästä. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen vahvistamiseksi tarvitaan edelleen aiempaa läpäisevämpiä, pitkäjänteisempiä ja systemaattisempia toimenpiteitä, joilla tuetaan tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti oppijoiden koulutusjatkumon ja jatkuvan oppimisen toteutumista.”

Lue lisää Archinfo Finlandin sivuilta.

Samankaltaiset artikkelit