Kuvataiteen opetustilakokonaisuus koostuu erilaisista toiminta-alueista tai -tiloista, joilla kullakin on omat erityispiirteensä ja vaatimuksensa. Kuvataidekoulun opetusta annetaan usein useissa toimipisteissä. Päätoimipisteen opetustilat jakaantuvat parhaimmillaan perustyötilaan ja syventävien opintojen työpajojen erityistiloihin.  Sivutoimipisteissä painopiste on tilojen muunneltavuudessa eri käyttötarkoituksiin. Tilakokonaisuutta suunniteltaessa voidaan kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti painottaa jotakin toiminta-aluetta, tai vastaavasti keventää tai jättää pois jonkin toiminta-alueen kalustusta ja varustusta.

Perustyötila

Opetustilojen rakennekaavioPeruslähtökohtana tilasuunnittelussa voidaan pitää kuvataiteen perustyötilaa, jonka tulee muuntautua monen eri tekniikan työtilaksi. Siellä piirretään, maalataan, tehdään kollaaseja, vedostetaan grafiikkaa, valokuvataan ja videoidaan sekä muotoillaan ja rakennetaan kolmiulotteisia töitä.

Perustyötilan täytyy olla avara, korkea ja valoisa. Työskentelyssä tarvitaan runsaasti mielellään pohjoissuunnasta tulevaa luonnonvaloa. Perusvalaistuksen on oltava normaalia voimakkaampi ja himmennettävissä. Päivänvalolamput mahdollistavat hyvän värien kanssa työskentelyn. Tila tulee olla myös helposti ja hyvin pimennettävissä. Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa työskentelyn lisäksi opetustiloissa tarkastellaan taiteen ja median kuvia keskustellen ja kirjoittaen. Kuvataiteen, -viestinnän ja visuaalisen kulttuurin opetukseen tarvitaan laitteisto myös opetuksen havainnollistamiseen. Dokumenttikamera, verkkoyhteyksillä varustettu tietokone, data- ja diaprojektori sekä piirtoheitin mahdollistavat monipuolisen opetuksen. Kunnolliset pimennysverhot mahdollistavat laadukkaan kuvien projisoinnin. Kaksi leveää valkokangasta mahdollistaa kuvien tarkastelun rinnakkain. Vaalea pimennysverho voi toimia myös valkokankaana.

Tilan akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska työskentely eri tekniikoilla ja materiaaleilla on usein äänekästä.

Perustyötilaan ja sen läheisyyteen tarvitaan runsaasti kiinnityspintaa. Perustyötilassa tarvitaan erilaisia kaappeja, laatikostoja, ritilähyllyjä ja säädettäviä avohyllyjä materiaalien, kirjojen ja työskentelyvälineiden säilytystä varten. Osa kaapeista varustetaan lasiovin. Kattoon kiinnitetään ritilä tai ripustustangot töiden esillepanoa varten. Varastoon tai perustyötilaan varataan paikka pyörillä liikkuvaa töiden kuivaustelinettä varten ja naulakko työtakeille sekä teline tai telinevaunu maalaustelineiden säilytystä varten.

 

Eri taiteen ja muotoilun tekniikoiden opettaminen

Mediataide (tietokonegrafiikka, videotaide, digikuvaus, animaatio, pelityöpajat jne.)

maalaussalivalokuva.NETTIKuvataiteen opetus kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Erityisesti median opetuksen nopean muutoksen takia kuvataiteen opetustiloja, laitteita ja varusteita on voitava muunnella vallitsevien tilanteiden mukaan.

Mediastudion pöytien on oltava korkeudeltaan säädettäviä ja riittävän suuria eri laitteille. Mediastudiossa tarvitaan suurien kuvien ja kolmiulotteisten kappaleiden digitoimiseen pöytä sekä tyhjää seinäpintaa, jotta oppilastöitä voidaan kuvata digitaalikameran ja jalustan avulla suoraan tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.

Verkkoyhteydellä varustettujen tietokoneiden lisäksi tilan peruslaitteistoon kuuluu dataprojektori, dokumenttikamera, väritulostin sekä skanneri. Muutamaan tietokoneeseen tarvitaan piirtopöytä. Huomioithan varusteiden ajanmukaisuuden; yllä olevan tekstin lähteenä on käytetty OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopasta vuodelta 2007.

Tilaan sijoitetaan riittävä määrä lukollisia kaappeja välineiden säilyttämistä varten.

Erilaisten tietotekniikkaa perinteiseen kuvataiteeseen yhdistelevien työpajojen opetustiloissa tarvitaan tilat ja työskentelypöydät välineineen myös perinteiselle piirtämiselle (mm. sarjakuvapiirtäminen).

 

Valokuvaus / videokuvaus

valokuvaluokka_studio_Hyvinkaa03.NETTIValo- ja videokuvauksen opetustilana voidaan käyttää joko perustyötilaa, mediastudiota tai niille voi olla omat luokkatilansa. Luokkatilassa on hyvä olla yhteistä pöytätilaa kokoontumista, työskentelyä ja kuvien katselua varten. Kuvien katselua varten tarvitaan myös dataprojektori sekä valkokangas. Kuvankäsittelyä varten tarvitaan pöytätilaa tietokoneille ja valokuvatulostimelle. Opetustilan osana tulee olla studionurkka, jossa on säädettävät kohdevalot, erilaiset kuvaustaustat sekä muu kuvauskalusto. Studion olisi hyvä sijaita omassa nurkkauksessaan, jonka voi tarvittaessa rajata omaksi alueekseen tilaa ympäröivän verhokiskon ja verhon avulla.

Perinteinen valokuvaus (MV-kuvaus ja neulanreikäkuvaus) vaatii myös pimiötilat. Pimiön sijoittaminen välittömästi valokuvauksen opetustilan yhteyteen on tärkeää opetusjärjestelyiden kannalta. Koska vain osa oppilaista työskentelee kerrallaan pimiössä, on opettajalla oltava mahdollisuus valvoa sekä pimiössä että muissa kuvataiteen opetustilan työpisteissä työskenteleviä oppilaita.

Pimiöön varataan tilat vähintään kolmelle suurennuskoneelle. Suurennuskoneet erotetaan toisistaan väliseinämillä, jotta koneesta tuleva sivuvalo ei vahingoittaisi viereisen paikan valolle herkkiä papereita. Koneen vieressä tulee olla pöytätilaa rajaajalle, ajastimelle, leikkurille ja muille työvälineille sekä valokuvapaperille ja filmille. Lisäksi pimiössä tarvitaan vähintään kaksi metriä pitkä allaspöytä, jossa on tilaa kehitysaltaille ja jota voidaan käyttää myös huuhtelualtaana. Kuiva- ja märkätyöskentely täytyy erottaa riittävästi toisistaan, esimerkiksi pimiön vastakkaisille seinille. Kemikaalit säilytetään lukollisessa myrkkykaapissa.

Lue lisää pimiötilojen sähkö-, valaistus-  ja LVI-suunnittelusta sivulta Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys.

 

Piirustus ja Maalaus

Maalaustelineiden käyttö opetustilassa edellyttää, että oppilaspöydät ja -tuolit voidaan helposti siirtää syrjään. Siirrettävälle mallialustalle ja maalaustelineille varataan säilytyspaikat (esim. seinään kiinnitettävät ripustustelineet).

Vesipisteet sijoitetaan luokkaan niin, että kulku niille on esteetöntä. Vesialtaiden yläpuolelle sijoitetaan kuivauskaapit tai –hyllyt.

Maalausalustoille on hyvä olla pyörillä varustettu liikuteltava vaunu. Maalausten kuivatusta varten tulee olla tilaa esim. seiniin kiinnitettyjä ritilähyllyjä.

Maalaustilaan tarvitaan erillinen ilmastointijärjestelmä (kohdepoisto). Maalaustilan yhteydessä voi olla myös erillinen alipaineistettu tila, ns. haihduttamo, jossa pohjustetaan maalauspohjat ja kuivatetaan öljyvärimaalaukset. Hauhduttamon työpöydällä fiksataan hiili- ja pastellityöt, käytetään sprayliimaa ja erilaisia kemikaaleja. Lue lisää maalauksessa käytettävien haitallisten kemikaalien vaikutuksesta tilasuunnitteluun sivulta Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys.

 

Kuvanveisto, muotoilu ja keramiikka (arkkitehtuuri)

Tilan lattian ja seinien sekä kalusteiden pintamateriaalien tulee olla helposti puhdistettavia. Jos kuvanveistoa, muotoilua tai keramiikkaa opetetaan kuvataiteen perustyötilassa, on tila siivottava savi- ja kipsityöskentelyn jälkeen perusteellisesti, koska savi- ja kipsipöly ovat terveydelle vaarallisia. Tilassa on oltava lattiakaivo, joka on varustettu saven- ja kipsinerottelusuodattimella. Myös vesipisteet varustetaan saven- ja kipsinerotussuodattimilla. Läpinäkyvä kiinteän jätteenkerääjä asennetaan lisävarusteeksi kaikkiin niihin altaisiin, joihin on riski kertyä savea, kipsiä tai muita kiinteitä jäämiä. Allaspöydän altaan tulee olla iso.

Tilaan valitaan vahvarakenteiset työpöydät. Dreijat sijoitetaan lähelle vesipistettä ja lattiakaivoa. Vesipiste varustetaan suihkuletkulla. Tilaan varataan paikka saven muokkausta varten. Kaapistot rakennetaan sellaisiksi, että niiden sisään voidaan työntää kannelliset kipsi- ja savikärryt. Roskia varten varataan muutama iso, kannellinen astia.

Akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska työskentely eri tekniikoilla ja materiaaleilla on usein äänekästä.

Keramiikan polttouuni on aina sijoitettava erilliseen tilaan, josta poistoilma johdetaan suoraan ulos, koska poltossa syntyy haitallisia kaasuja. Poistoilmaimurin pitää olla riittävän tehokas. Polttouunin kanssa samaan tilaan sijoitetaan sekä laskutaso uunin viereen polttoa odottaville ja poltetuille töille että hyllyt keramiikkatöiden kuivatusta ja säilytystä varten. Keramiikkatöiden lasittamista varten tarvitaan vetokaappi.

Opetustilan kattoon asennetaan ritilöitä 3-ulotteisten töiden kuivatusta ja säilyttämistä varten.

Katso myös Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys.

 

Grafiikka

Kuvataiteen perustyötilassa täytyy olla vetokaappi, jota käytetään mm. grafiikan levyjä syövytettäessä. Grafiikkaprässille varataan paikka vetokaapin ja vesialtaiden lähettyviltä. Prässi on hyvä sijoittaa liikuteltavalle ja tukevalle alustapöydälle, jossa on lukittavat, isot pyörät. Lämpölevy sijoitetaan paloturvalliselle alustalle lähelle grafiikan työskentelypaikkaa. Grafiikassa käytettäviä liuottimia varten tarvitaan metallinen lukollinen kaappi. Myös metallinen, kannellinen jäteastia sijoitetaan työskentelypaikan läheisyyteen.  Katso myös Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys.

 

Kankaanpaino, tekstiilitaide, muoti yms.

luokka1.NETTIKankaanpainokehikoiden puhdistusta varten tarvitaan iso, käsisuihkulla varustettu vesiallas ja kehikoita ja levityslastoja varten kuivausteline. Mahdollisen käsityön opetustilan läheisyys mahdollistaa esimerkiksi painokangaspöydän ja keramiikkatilan yhteiskäytön sekä rakentelussa tarvittavien työvälineiden käytön.

Kankaanpainovärit ja muut tarvittavat materiaalit säilytetään lukollisessa, tilavassa kaapissa.

Erillisen käsityön opetustilan puuttuessa tekstiilityötä varten tarvitaan ompelukoneita pöytineen sekä suunnitteluvaihetta ajatellen työpöytiä.

Lue lisää erikoistekniikoiden opetustilojen valaistus, LVI- sekä sähkösuunnittelusta sivulta Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys.

 

Tilojen muunneltavuus

Opetustilojen varustetason tulee olla monipuolinen. Tilojen on sovelluttava monenlaiseen käyttötarkoitukseen; ATK-yhteydet, akustiikka, riittävä valaistus, sotkutila ja uuni keramiikalle, valokuvauskalusto (helposti säädettävät kohdevalot ja erilaiset kuvaustaustat), grafiikanprässi, maalaustelineet, vesipiste jne.

Opetustilojen on sovelluttava hyvin niin ryhmätyöskentelyyn kuin yksilölliseen työskentelyynkin. Opetustilojen suunnittelussa on huomioitava myös oppilaiden ikä (varhaisopetuksesta syventäviin opintoihin).

maalaussalimaalaus.NETTI varikylpymaalaussali.NETTI

 

 

 

 

 

Viihtyvyyttä tiloihin tuovat myös avarat aulatilat, joita voidaan tarpeen mukaan hyödyntää opetus- ja näyttelykäytössä sekä vanhempainilloissa.

Kuvataiteen arviointi on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti pitkäkestoista ja arviointi kohdistetaan sekä prosessiin että valmiisiin oppilastöihin. Arviointia varten oppilaat kokoavat töitään kansioihin tai lokeroihin, joita säilytetään mieluiten työskentelytilan läheisyydessä, jotta töiden jatkuva tarkastelu ja oman oppimisen seuranta on mahdollista.

Tukevat työpöydät pitää voida yhdistää tasaisiksi suuremmiksi työtasoiksi. Työpöydät voivat olla erikokoisia, korkeudeltaan säädettäviä ja varustettu isoilla, lukittavilla pyörillä, jolloin ne on tarvittaessa helppo siirtää syrjään. Tuoleiksi valitaan tukevat, pehmustamattomat ja helposti puhdistettavat tuolit, jotka voidaan tarvittaessa pinota.

Seinien ja lattian pintamateriaalit valitaan kiiltoasteeltaan ja sävyltään sellaisiksi, etteivät ne aiheuta heijastuksia näyttöpäätteillä.

uusi2.NETTIMyös koulun ulkotiloja voidaan käytää opetuksessa. Virikkeellinen kouluympäristö mahdollistaa monipuolisen havainnoinnin ja kuvallisen tulkinnan rakennetun ympäristön muodoista, väreistä, materiaaleista ja kasvillisuudesta.

OPH:n Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluoppaasta löydät lisätietoa perustyötilan ja eri tekniikoiden opetuksen tilojen suunnittelusta sekä havainnekuvia pohjaratkaisuista s. 10-19. Esimerkkejä kuvataiteen tilojen mitoituksista löydät sivulta 22. Suunnitteluoppaassa on lueteltu opetustiloissa tarvittavat kiinteät kalusteet s. 31-32 ja irtaimet kalusteet ja laitteet s. 33-38.

 

Palaa etusivulle Tilat ja oppimisen ympäristöt.