Johanna Kivioja.

Liiton puheenjohtaja Johanna Kiviojan tervehdys

Johanna Kivioja

Hei!

Kulunut viikko on ollut poikkeuksellinen. Kuvataidekoulut kautta maan siirtyivät nopealla aikataululla valtioneuvoston suositusten mukaan etäopetukseen. Tämä tapahtui kuvataidekoulujen rintamalla varsinaisena voimannäytteenä.

Vaikka tutut ja turvalliset lähiopetukseen perustuvat opetuskäytänteet tuli hetkeksi unohtaa, näyttelyitä peruuntui ja pelko tulevastakin saattoi käydä mielessä, kuvataidekouluissa katsottiin rohkeasti eteenpäin. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus haluttiin turvata laajasti myös poikkeustilanteessa. Tämä työ vaati rehtoreilta ja opettajilta paljon luovuutta, kekseliäisyyttä, yhteishenkeä, improvisointitaitoa ja tahtotilaa. Ja ennen kaikkea rautaista ammattitaitoa osata nähdä asioita toisin ja osata reagoida nopeasti uuteen tilanteeseen.

Heittäytyminen etäopetukseen on tuonut mukanaan paljon ideointia, inspiraatiota, kokeiluja sekä vahvistanut yhteenkuuluvuutta ja osaamisen jakamista. Saamme pitkin kevättä harjoitella etäopetusta, tutkia, mikä toimii ja mikä ei. Kuunnella, millaista palautetta oppilailta ja perheiltä tulee. Taidekasvatus on tutkivaa ja muuntautumiskykyistä, tilanteisiin tarttuvaa ja kiinnostavaa. Luovia ratkaisuja syntyy tässäkin ongelmaratkaisuasetelmassa. Toivon kaikille rehtoreille ja opettajille voimia ja terveyttä tällä kiinnostavalla matkallamme. Muistakaamme myös levätä ja nauttia kevään merkeistä.

Yhdessä olemme enemmän!

Johanna Kivioja
Puheenjohtaja
Kuvataidekoulujen liitto

Samankaltaiset artikkelit