Avoin työpaikka: Pirkan opisto hakee kuvataiteen, mediataiteiden ja teatteritaiteen suunnittelijaopettajan sijaista ajalle 3.8.2020-31.5.2021

Pirkan opisto on Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Vesilahdessa toimiva seudullinen kansalaisopisto. Haemme hyvähenkiseen ja motivoituneeseen joukkoomme kuvataiteen, mediataiteiden ja teatteritaiteen suunnittelijaopettajan sijaista ajalle 3.8.2020-31.5.2021.

Suunnittelijaopettajan tehtävä on taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön suunnittelussa, koordinoinnissa ja kehittämisessä. Suunnittelun painopiste on taiteen perusopetuksessa lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, teatterikoulussa sekä mediataiteissa. Vapaan sivistystyön puolella on kuvataiteen ja teatterin lapsi-aikuisryhmiä, sanataidetta sekä teatterin lyhytkursseja.

Suunnittelijaopettajan opetustehtävät ovat lasten ja nuorten kuvataidekoulussa sekä kehitysvammaisten taidetoimintaryhmässä.

Suunnittelijaopettaja suunnittelee vastuualueensa kokonaisuuden, ohjaa tuntiopettajia, osallistuu koko opiston pedagogiseen kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön sekä arviointiin ja vastaa osaltaan näyttelyjen ja esitysten valmistelusta. Vuosityöaika on 1200 tuntia, josta oma opetusvelvollisuus on 300 tuntia. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy OVTES:n mukaan.

Suunnittelijaopettajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogisia opintoja. Taiteen perusopetuksesta ja kansalaisopisto-opetuksesta hankittu kokemus katsotaan eduksi. Arvostamme hakijan monipuolista kuvataiteen osaamista ja teatteritaiteen tuntemusta, digitaalisten oppimisympäristöjen tuntemusta, tiimityötaitoja ja erilaisten pedagogisten menetelmien hallintaa. Opiston seutumaisen rakenteen vuoksi toivomme suunnittelijaopettajalta myös mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Toimeen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä Suomen Terveystalon (Nokian kaupungin työterveyspalvelut) antama lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika on päättynyt 12.5.2020 klo 12.00.

Samankaltaiset artikkelit