Avoin työpaikka: Kuvataideopettajan sijaisuus Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa 1.8.2021-31.1.2022

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa on avoinna kuvataideopettajan sijaisuus 1.8.2021 alkaen. Kuvataidekoulu on Kokkolan seudun opiston osasto ja koulussa annetaan laajan opetussuunnitelman mukaista opetusta. Sijaisuus kestää 31.1.2022 saakka. Päätoimisen opettajan työaika on 930 h työvuodessa, joista 580h on opetusta ja 350 h muun työn tunteja.

Opetus tapahtuu kuvataidekoulun suomenkielisissä ryhmissä pääasiassa ilta-aikaan.

Toivomme joukkoomme yhteistyöorientoitunutta opettajaa, jolla on

  • koulutuksella ja kokemuksella hankittua tietoa ja taitoa eri-ikäisten lasten ja nuorten kuvallisesta kehityksestä, opetusmenetelmistä ja oppimisprosessista
  • laaja-alaista kuvallisen ilmaisun eri osa-alueiden tuntemusta
  • valmiutta kehittää ja organisoida lasten ja nuorten kuvataideopetusta sekä näyttelytoimintaa yhdessä rehtorin ja muun henkilökunnan kanssa

Hakuaika päättyy 29.4.2021 klo 15.00. Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Kokkolan sivistyskeskus, Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

Katso tarkemmat hakukriteerit ja ohjeet työpaikkailmoituksesta!

Samankaltaiset artikkelit