Kuvataidekoulujen liiton logo.

Kuvataidekoulujen liitto lausui arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta

Kuvataidekoulujen liiton logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön asettaman työryhmän laatima uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaehdotus Apoli 2020 on valmistunut tammikuussa 2021. Työssä otettiin huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Lue lisää ja lataa Apoli 2020 OKM:n sivuilta.

Kuvataidekoulujen liitto on lausunut arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmaehdotuksesta, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Liiton mielestä Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on laadittu asiantuntevasti ja se tuo selkeästi esiin, kuinka arkkitehtuuri vaikuttaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti ekologiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Kulttuuriympäristö ja arkkitehtuuri ovat läsnä jokaisen ihmisen elämässä. Tämän vuoksi on hyvä painottaa myös arkkitehtuurikasvatuksen roolia osana arkkitehtuuripoliittisen vision toteutumista. Arkkitehtuurikasvatuksella voidaan tukea tietoisuuttaa arkkitehtuurin merkityksestä sekä vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamista rakennettuun ympäristöön. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Liiton lausunnot löydät myös täältä.

Samankaltaiset artikkelit