Avoimia työpaikkoja: Rovaniemen kuvataidekoulu hakee lukuvuodelle 2021-2022 kahta määräaikaista kuvataiteen tuntiopettajaa

Haussa kaksi (2) tuntiopettajan virkaa (opetettava aine kuvataide). Virkojen sijoituspaikka on Rovaniemen kuvataidekoulu. Opetusta annetaan myös muutamilla kaupungin peruskouluilla. Opetustuntimäärä 12-18 h/viikko (myös mahdollisuus sijaistunteihin). Opetustuntimäärä vaihtelee lukukausittain. Rovaniemen kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Oppilaat ovat iältään 5-20-vuotiaita.

Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä että aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytetään monipuolisia taitoja eri-ikäisten pedagogiikasta kuvataiteen eri aloilta ja oppilaslähtöistä työotetta sekä kokemusta taiteen perusopetuksesta.

Virkaa haetaan 15.4.2021 klo 15:00 mennessä jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voit toimittaa hakemuksen osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet työpaikkailmoituksesta.

Samankaltaiset artikkelit