Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininta.
| |

VUODEN KUVATAIDEKASVATTAJA 2020

Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininta.

Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on valinnut Vuoden kuvataidekasvattaja 2020 -kunniamaininnan saajiksi kaikki koronakevään aikana etäopetusta tehneet taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden koulujen opettajat ja rehtorit.

Keväällä 2020 kuvataidekoulut kautta maan siirtyivät nopealla aikataululla valtioneuvoston suositusten mukaisesti etäopetukseen. Kuvataidekouluissa tartuttiin toimeen rohkeasti ja keksittiin toinen toistaan toimivampia etäopetuskeinoja. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuus

haluttiin turvata laajasti myös poikkeustilanteessa. Tämä työ vaati rehtoreilta ja opettajilta paljon luovuutta, kekseliäisyyttä, yhteishenkeä, improvisointitaitoa ja tahtotilaa. Ja ennen kaikkea rautaista ammattitaitoa osata nähdä asioita toisin ja osata reagoida nopeasti uuteen tilanteeseen.

Lämmin kiitos kaikille teille!

TIEDOTE_Vuoden kuvataidekasvattaja 2020

Vuoden kuvataidekasvattaja 2002 kunniamaininta


kuva: Eliisa Sorvali.

Samankaltaiset artikkelit