Avoimia työpaikkoja: Rovaniemen kuvataidekoulu hakee lukuvuodelle 2021-2022 kahta määräaikaista kuvataiteen tuntiopettajaa

Haussa kaksi (2) tuntiopettajan virkaa (opetettava aine kuvataide). Virkojen sijoituspaikka on Rovaniemen kuvataidekoulu. Opetusta annetaan myös muutamilla kaupungin peruskouluilla. Opetustuntimäärä 12-18 h/viikko (myös mahdollisuus sijaistunteihin). Opetustuntimäärä vaihtelee lukukausittain. Rovaniemen kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Oppilaat ovat iältään 5-20-vuotiaita. Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä organisointikykyä että aloitteellisuutta. Sen lisäksi… Lue lisää →

ARVIOINNIN TYÖKALUT – Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivä 8.4.2021

Kuvataidekoulujen liiton kevätpäivän 2021 markkinointikuva.

Kuva: Luonnonvärikokeiluja, Teija Lauronen, Forssan kuvataidekoulu. Taitto: Eliisa Sorvali. Kevätpäivä järjestetään webinaarina Zoom-etäsovelluksella. Kevätpäivän aloittaa Forssan kuvataidekoulun puheenvuoro taiteen ja tieteen välisestä monimuotoisesta yhteistyöstä yhtenä LUMA 2020 kehittäjäkouluna. LUMA 2020 on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA keskus Suomen toteuttama luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma. Taiteen perusopetuksesta mukana olevat edustajat Teija… Lue lisää →

Kuvataidekoulujen liitto lausui lukiodiplomista

Kuvataidekoulujen liiton logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama lukiodiplomeita koskeva selvitysryhmä jätti 12.1.2021 selvityksensä ministeriölle. Selvityksessä on kuvattu diplomien nykytilaa sekä esitetty diplomijärjestelmän kehittämissuoritukset sekä niistä aiheutuvat muutostarpeet ja kustannukset. Lukiodiplomiselvityksessä annetaan suosituksia siitä, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulevat lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi ja että opiskelija voi sisällyttää lukiodiplominäytön osana ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden… Lue lisää →

Liiton toimiston talviloma

Liiton toimiston talviloma

Vauhdikkaasti käynnistyneen kevätlukukauden keskellä liiton toimisto vetäytyy viettämään talvilomia. Toiminnanjohtaja Eliisa lomailee viikolla 8 (22.-26.2.) ja liittosihteeri Johanna viikolla 9 (1.-5.3.). Toimiston väki toivottaa kaikille talvilomia viettäville virkistävää lomaa! Kuva: Johanna Pohjolainen.

Kuvataidekoulujen liitto lausui arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta

Kuvataidekoulujen liiton logo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön asettaman työryhmän laatima uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelmaehdotus Apoli 2020 on valmistunut tammikuussa 2021. Työssä otettiin huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Lue lisää ja lataa Apoli 2020 OKM:n sivuilta. Kuvataidekoulujen liitto on lausunut arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmaehdotuksesta, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Liiton mielestä Arkkitehtuuripoliittinen… Lue lisää →

Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -muotokuvanäyttely siirtyy syksyyn 2021

Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -muotokuvanäyttelyn juliste.

Pitkittyneen koronatilanteen seurauksena eduskunnassa on tehty päätös, jonka mukaan keväällä 2021 ei tulla järjestämään yleisötapahtumia. Näin ollen myös Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttely joudutaan siirtämään alkusyksyyn 2021, tarkemmin 1.-30.9.2021. Samaan aikaan avataan myös verkkonäyttely, joka esittelee muotokuvia runsaslukuisemmin. Tiedotamme näyttelystä tarkemmin lähempänä ajankohtaa. TIEDOTE 1.2.2021_Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin -näyttely siirtyy syksyyn. Kuvataidekoulujen liitto haastoi kaikki kuvataidekoulut mukaan… Lue lisää →

Save -mediataidetapahtuma kesäkuussa 2021 – Sähköinen teoshaku on nyt käynnissä!

SAVE -mediataidetapahtuman mainoskuva.

Save on valtakunnallinen nuorten mediataiteeseen keskittyvä tapahtuma, joka järjestetään kesäkuussa 2021. Kuukauden mittaisen tapahtuman aikana tuodaan esille lasten ja nuorten tekemää mediataidetta. Teoksia tapahtumaan voivat tarjota kaikki 10-19-vuotiaat mediataiteen tekijät, ja teosten lähetysaika on 1.2.2021 – 30.4.2021. Sähköinen teoshaku on nyt auki! Näyttelyn teokset voivat olla mm. lyhytelokuvia, videoteoksia, animaatioita, runovideoita, vr/360-teoksia, projisointeja, digitaalisia maalauksia,… Lue lisää →

Kuvataidekoulujen liitto lausui koulutuspoliittisesta selonteosta

Kuvataidekoulujen liiton logo.

Hallitus on valmistellut koulutuspoliittisesta selonteosta luonnoksen, jolla luodaan kuva koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta, tavoitetila ja linjataan tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Vuonna 2040 Suomessa… Lue lisää →

NYT JA TULEVAISUUDESSA – ISO KUVA -hankkeen webinaari 11.2.2021

NYT JA TULEVAISUUDESSA - ISO KUVA -hankkeen webinaari 11.2.2021

Tervetuloa kuvataidekasvatuksen kentän toimijoiden yhteiseen tulevaisuuden visiointi webinaariin!     Päivän aikana kuullaan ajankohtaisia ja monipuolisia puheenvuoroja kuvataidekasvatuksen alan keskeisiltä toimijoilta. Nykypäivää ja tulevaisuuden visiota lähestytään mm. diversiteetin, eettisyyden, kestävän kehityksen, soveltavan taiteen asiantuntijuuden, aktivismin ja nykytaiteen tulokulmista.  Päivän ohjatuissa työpajoissa pohditaan yhdessä tulevaisuuden kuvataidekasvattajien työn ja taideopetuksen mahdollisuuksia.  Lataa tästä webinaarin ohjelma. Ohjelmamuutokset mahdollisia. Ilmoittautuminen 9.2.2021 mennessä… Lue lisää →

Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hanke yhdistää ja kehittää alan toimintaa

ISO KUVA- hankkeen logo.

ISO KUVA -hankkeessa kartoitetaan suomalaisen kuvataidekasvatuksen nykytilaa, tulevaisuuden yhteistyötä ja kuvataidekasvatuksen visiota alan toimijoiden näkökulmista. Koulutus- ja kehittämishankkeessa tehdään strategista yhteistyötä kuvataidekasvatuksen näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuvataidekasvatuksen eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnan arvokeskustelussa. Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoittaa Opetushallitus. Vuoden 2021 aikana ISO KUVA -hanke järjestää neljä… Lue lisää →