Mikko Hartikaisen rahaston logo.

Mikko Hartikaisen rahaston nettisivut on julkaistu

Mikko Hartikaisen rahasto ry:n (MHR) tarkoituksena on tukea vähävaraisten lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden harrastamista. Näin rahasto osaltaan edistää taidekasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta – jokaisen lapsen ja nuoren osallisuutta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Yhdistyksen toiminta on käynnistynyt avustamisen periaatteiden ja käytäntöjen sekä visuaalisen viestinnän suunnittelulla. Lisätietoja rahastosta ja sen visuaalisesta ilmeestä löytyy nyt osoitteesta www.mhrahasto.fi. MHR:n visuaalisen ilmeen on luonut Juho Heikkinen (visual designer, photographer) ja verkkosivut Katja Lampela (Lieska Tuotanto Oy).

Lisätietoja myös: MHR tiedote 2020-02-26

Samankaltaiset artikkelit